Komisja ukonstytuowała się 7 stycznia 2013 roku podczas pierwszego zebrania z udziałem osób, które zgłosiły akces do pracy w tej jednostce organizacyjnej Sieci Solidarności.

Główne zadania Komisji:

 • Organizowanie wsparcia dla członków SSS 

Działania Komisji:

 • Pomoc w poszukiwaniu pracy dla członków SSS,
 • tworzenia spółdzielni socjalnych SSS
 • tworzenie "Klastra Solidarności",
 • organizowanie własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 • okazjonalne akcje zbierania darów dla osób potrzebujących.

Członkowie Komisji Solidarności i Pomocy (SSS-S):

 • Baczyński Julian
 • Blok Zdzisław
 • Ciesielska Wiesława
 • Nowak Halina
 • Orzeł Jerzy
 • Szewczuk Czesław
 • Ferczyk Zbigniew
 • Skoczylas Jerzy
 • Gawlik Piotr
 • Fugiel Piotr
 • Dobrowolski Jerzy
 • Stec-Fus Dorota
 • Pyzio Wiesław
 • Fugiel Grzegorz

Przewodniczącym Komisji jest Lesław Chruścik.
Sekretarza Komisji nie wybrano.

Komisja używa nazwy skróconej — SSS-S

Dyżury Komisji Socjalnej
w każdą drugą i czwartą środę miesiąca

w godzinach 16,00 -18,00
Biuro Stowarzyszenia Sieć Solidarności

30-015 Kraków
ul. Cieszyńska 2