Stowarzyszenie Sieć Solidarności

30-015 Kraków
ul. Cieszyńska 2

NIP   6772374985
REGON   122844090
KONTO W BANKU PKO SA   66 1240 4719 1111 0010 5101 3852

Biuro Sieci Solidarności jest czynne:

wtorek: 16:00 - 19:00
czwartek: 15:00 - 18:00  dyżury dot. Ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

telefon: 698-062-056; tel Edward E. Nowak : 600-00-57-23

poczta e-mail: sss@sss.net.pledno@edno.pl
strona internetowa: www.sss.net.pl
strona SSS na Facebooku

Deklaracja członkowska w formacie PDF

Deklaracja członkowska w formacie DOC

Wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (PDF)