Organy Statutowe Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności

 • Kompetencje Walnego Zgromadzenia (na podstawie Statutu Stowarzyszenia)
 • Lista Członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 • Uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 • Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności odbyło się 26 marca 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Cieszyńskiej 2, w Krakowie.

Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności

 • Statutowe kompetencje Zarządu Stowarzyszenia
 • Skład Zarządu Stowarzyszenia
 • Prace, komunikaty Zarządu Stowarzyszenia
 • Protokoły z obrad Zarządu Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 • Statutowe kompetencje Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • Prace, komunikaty Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

 • Statutowe kompetencje Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 • Skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 • Prace, komunikaty Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia

Komisje stałe Stowarzyszenia


Wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (PDF)