Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Sieć Solidarności
Sierpień 2017, Kraków

Biuletyn Informacyjny nr 4 (30) (PDF)

W numerze m.in.:
- Dzień Niepodległości
- Marysia - Barbara Niemiec
- „Solidarność w Stanie Wojennym” – wystawa w Nowej Hucie
- Niech prawo zawsze prawo znaczy
- Wiosna Solidarności’88
- Znicz Solidarności

Wkładka: Niepokorne i niezależne harcerstwo (1980-1989)