Medale „Dziękujemy za wolność” w AGH

W dniu 8 kwietnia br., na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie miała miejsce uroczystość pośmiertnego uhonorowania medalami „Dziękujemy za wolność” dwoje ludzi Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie:kolegę Adama Grudzińskiego, który zmarł wkrótce po wyjściu z obozu internowania w 1982 roku, gdzie był bezprawnie aresztowany po wprowadzeniu stanu wojennego oraz prof. Antoniego Stanisława Kleczkowskiego, rektora AGH, w jakże trudnych latach 1981 - 1987, wybranego z inicjatywy ludzi Solidarności, zmarłego w 2006 roku.

Gospodarzem uroczystości był rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, który wspominał lata solidarnościowej próby sprzed ponad 35 lat.

- Idea Medalu „Dziękujemy za wolność” narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności, dlatego medal nie jest z brązu, srebra lub złota ale ze stali, a na nim widnieje pochód hutników, ze strajku 1988 roku. – mówił Edward E. Nowak w imieniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Z inicjatywą uhonorowania tych osób wyszli koledzy z „Solidarności” AGH. Robert Kaczmarek, przedstawił sylwetki prof. Kleczkowskiego i Adama Grudzińskiego, wskazując na wypełnianie przez nich zawodowej powinności w trudnych czasach po wprowadzeniu stanu wojennego. W zbiorowej pamięci naszej Uczelni pozostanie obraz Rektora, który w imię zasad, zastawiając własne stanowisko i wolność, chronił pracowników i studentów przed prześladowaniami z powodów politycznych, otwierając doniosłość nieznaną we wcześniejszych dziejach Akademii kontynuował.

Medale „Dziękujemy za wolność” wręczał przewodniczący kapituły wraz z Tadeuszem Syryjczykiem wybitnym działaczem Solidarności AGH i późniejszym ministrem. Depozytariuszem Medalu dla śp. Adama Grudzińskiego jest Biblioteka AGH, której dyrektor Jerzy Krawczyk, medal odbierał. Natomiast Medal dla śp. prof. Antoniego Kleczkowskiego odebrał Jego syn prof. Piotr Kleczkowski.

A potem były wspomnienia. Prof. K.Godlewski przypomniał poczucie humoru rektora, i jego pismo z 1984 roku, prof. A. Gołaś mówił z kolei, że nie były to czasy radosne, ale pełne prześladowań i represji, prof. A. Paulo i dr. T. Syryjczyk przypomniał różne aspekty konspiracji w AGH, m.in. działalność wydawniczą, której wydawca Leszek Dulba, obecny na uroczystości, przypomniał że „Biuletyn Małopolski” wydawany był przez pracowników i studentów uczelni, a rektor Słomka opowiadał o swoich kolporterskich przygodach, dyr. Krawczyk o tym jak starano się wyciągnąć z internowania kol. Grudzińskiego. Wspomniano udział studentów z AGH w strajku w Hucie im. Lenina po wprowadzeniu stanu wojennego. Prof. A. Manecki opowiadał o bojach w sprawie zamknięcia Huty Aluminium w Skawinie. Było o czym mówić, bowiem uroczystość zgromadziła rodzinę i współpracowników profesora Kleczkowskiego.

Na zakończeniu minutą ciszy uczciliśmy pamięć niedawno zmarłego Ireneusza Serwana – wieloletniego przewodniczącego Solidarności AGH.

W imieniu Sieci Solidarności w uroczystości udział wzięli kol. Krzysztof Nowak i Adam Kramarczyk.

Edward E. Nowak