Pożegnaliśmy Krystynę Adamską (12.06.1935 - 4.11.2017).

10 listopada na Cmentarzu Batowickim w Krakowie odbyła się ceremonia pogrzebowa naszej koleżanki Krystyny Adamskiej.

Z upoważnienia Duszpasterstwa Hutników oraz Stowarzyszenia Sieć Solidarności, podziękował Krystynie za jej służbę dla Solidarności w latach 80 ub. wieku, kol. Edward E. Nowak. Przypomniał także Jej późniejszą służbę dla chorych dzieci od „Moniki” (Stowarzyszenia dzieci chorych na Rozszczep Kręgosłupa). Na mogile, grupa kolegów z Duszpasterstwa Hutników ze Zbyszkiem Ferczykiem oraz ze środowiska Solidarności zapalili znicz "Dziękujemy za wolność", bowiem Krystyna pięknie tej wolności i Polsce służyła.