Niech się Polska przyśni śp. Piotrowi Marii Boroniowi

W honorowej asyście Wojska Polskiego pożegnaliśmy dzisiaj, 8 stycznia br. kol. Piotra Marię Boronia - (ur. 6 VIII 1955 w Krakowie, zm. 28.12.2017 tamże) absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnika, działacza niepodległościowego, związanego z Komitetem Opieki nad Kopcem im. Józefa Piłsudskiego, jednego z najbardziej aktywnych ludzi w dziełach upamiętnienia czynów niepodległościowych, w tym Marszu Szlakiem i Kompanii Kadrowej, działacza Solidarności w latach '80 ub.w., internowanego w stanie wojennym, pracownika Muzeum AK w Krakowie.

Najpierw odbyła się msza św. żałobna w intencji śp. Piotra M. Boronia w kolegiacie akademickiej pw. Św. Anny, a po południu szliśmy w Jego ostatniej drodze. Przewodziła asysta wojskowa, liczne poczty sztandarowe, po czym niesiono prostą trumnę okrytą biało czerwoną flagą. Niesiono liczne odznaczenia jakimi został uhonorowany: Srebrny Krzyżem Zasługi nadany przez Rząd RP na Uchodźstwie, Zaszczytny Krzyż na Wstędze Austriackiego Czarnego Krzyża, Krzyż Św. Franciszka, Odznakę Honorową Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-1956 Jaworzniacy, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznakę Honorową za Zasługi dla Oświaty, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pro Memoria. W orszaku poza bliskimi osobami, szło wiele ważnych postaci życia publicznego, w tym Wojewoda, Wiceprezydent m. Krakowa, Prezes IPN, wiele koleżanek i kolegów związanych z Nim podczas działalności niepodległościowej i solidarnościowej. Uwagę zwracała liczna grupa młodzieży z swoimi sztandarami. Po odprawieniu uroczystości religijnych pochyliły się sztandary a kol. Piotra Marię Boronia złożono do grobu, rozległa się salwa honorowa. Ze względu na przenikliwe zimno, nie było mów pożegnalnych.

W imieniu Sieci Solidarności, zapalił znicze oraz złożył kondolencje najbliższym Edward E. Nowak, przekazując Plakietę Nagrobną „Dziękujemy za wolność”.

Piotr Maria Boroń został pochowany na Cmentarzu przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie w kw. XII, (rząd 12, m.12 licząc od strony ulicy oraz prawej strony).

Śpij Kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie.