Krakowscy adwokaci spotkali się z przedstawicielami Sieci Solidarności.
W dniu 20 lutego 2013 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Sieć Solidarności; Edward E. Nowak, M. Mach, A. Gliksman oraz P. Mazur gościli u Krakowskich Adwokatów.

Przywitał nas mec. Jan Kuklewicz – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. Ze strony krakowskiej adwokatury, poza już wymienionymi uczestniczyli;
mec. Marian Sadowski, mec. Andrzej Buczkowski, mec. Eliasz Grzegorz, mec. Aleksandra Krawiec-Jazgar.

W podwójnej roli, członków adwokatury i Sieci Solidarności, uczestniczyli mec. Krzysztof Bachmiński, mec.Kazimierz Barczyk i mec. Piotr Mazur. 

Prezes Edward E. Nowak poinformował zebranych o inicjatywie Sieci Solidarności. Wskazał, że naczelnym celem Stowarzyszenia jest kultywowanie idei, wartości i tradycji, w tym zachowanie pamięci o ludziach Solidarności i ich czynach.

Pomiędzy prawnikami krakowskimi było wielu odważnych ludzi, którym zawdzięczamy obronę naszych praw i godności. Wśród znakomitych obrońców w procesach politycznych byli nieżyjący już mec. Andrzej Rozmarynowicz (bronił m.in. Macieja Macha), mec. Stefan Kosiński (obrońca Mieczysława Gila), mec. Kazimierz Ostrowski. Pomiędzy obecnymi byli dwukrotny obrońca Edwarda E. Nowaka, mec. Andrzej Buczkowski, czy mec. Marian Sadowski.

Wspominaliśmy tworzenie „Solidarności” w prokuratorze krakowskiej przez ówczesnego prokuratora Krzysztofa Bachmińskiego, objęcie ich opieką przez Komisję Robotniczą Hutników Huty im. Lenina. Przypomnieliśmy działalność Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych – sztandarowe dzieło Kazimierza Barczyka.

Rozmawialiśmy o potrzebie wydania leksykonu krakowskich prawników upamiętniających ich wspaniałą, obywatelską  i solidarną postawę. Być może uda się nakręcić film o tych wydarzeniach. Zaproponowaliśmy wspólną konferencję w maju, w święto Ivo Helory - patrona prawników, z udziałem młodzieży akademickiej.

Dziekan Jan Kuklewicz zaproponował wsparcie prac nad kompleksową, prawną regulacją sytuacji byłych działaczy Solidarności, w szczególności tych znajdujących się w trudnej materialnej lub zdrowotnej sytuacji życiowej.

Wspaniała atmosfera pierwszego spotkania dobrze rokuje współpracy Stowarzyszenia Sieć Solidarności z Krakowską Adwokaturą.

EEN