W dniu 9 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Zarząd złożył Sprawozdanie z działalności w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym a także przedstawił działalność, w minionym okresie 2018 r.. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za 2017 rok. Praca Zarządu SSS w 2017 roku została bardzo wysoko oceniona przez członków, co wyraził m.in. kol. Józef Lassota.

Prezes Edward E. Nowak przedstawił plany działalności w drugiej połowie bieżącego roku a także problemy z jakimi się stykamy jako organizacja ze strony administracji państwowej i części środowiska. Kolega Lesław Chruścik omawiał sprawy działalności socjalnej Sieci Solidarności. Teresa Starmach zaproponowała aby zwrócić się do Zarządu małopolskiej Solidarności w sprawie powołania grup wsparcia dla potrzebujących i starszych działaczy Solidarności i opozycji.

W związku ze złożonymi rezygnacjami z pracy w zarządzie, dokonano wyboru nowych członków Zarządu: Krzysztofa Nowaka, Mariana Stachniuka i Piotra Warischa.

W zebraniu wzięło udział 34 członków na 104 członków zwyczajnych i jednego członka wspierającego.

Poniżej protokół ze ZWZC Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
Protokół