Protokół 63 Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dniu 25 lutego 2019 r.

Podczas zebrania zarządu akces do Stowarzyszenia zgłosiło 2 osoby: Kol. Józef Leszek Dulba oraz Mirosław Luty. Skreślono także jednego członka, ze względu na zamiaru wyłączenia się z działalności publicznej.

Omówiliśmy także sprawę składek członkowskich, zobowiązując skarbnika do podjęcia działań mających na celu zredukowanie zaległości w tym zakresie wciąż wynoszących 8660 złotych.

Najważniejszym jednak punktem było przyjęcie Planu Obchodów 30. Rocznicy Wyborów 89 „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”, których głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Patronat Honorowy Obchodów objął Prezydent m. Krakowa Jacek Majchrowski

10 IV 201930. rocznica powstania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca siedzibę MKO na ul. Sienna 5

1 V 2019 Polska: 15. lat w UE (1.05.2014) oraz 20. lat NATO (12.03)

3 V 2019 Święto Konstytucji 3 Maja

Maj 2019 Spotkanie działaczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z okazji 30. lecia powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego, w Sali Obrad Rady m. Krakowa.

3 VI 2019 Debata pokoleń nt. Wolności i Praw Obywatelskich. V-ce prez. Krakowa
Otwarcie wystawy fotograficznej „Wybory ‘89” w Muzeum Nowej Huty
Wydanie albumu fotograficznego „Zapis zdarzeń. Wybory ‘89”

4 VI 2019 4 czerwca. ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI w Gdańsku
Obywatelski Koncert Krakowski (Rynek Gł. lub Błonia połączony z Festiwalem Obywatelskim)

7 VI 2019 Rejs ’89 – spotkanie na statku na Wiśle.

8 VI 2019 Główne uroczystości obchodów Dnia Wolności i Praw Obywatelskich. NCK
Wręczenie Medali „Dziękujemy za wolność” dla członków Komitetu Obywatelskiego
Spotkanie Ludzi 4 czerwca „Ponad podziałami” w formie pikniku.
Podziękowanie wszystkim zaangażowanym w Wybory 1989 roku.
Koncert Muzyczny – otwarty dla publiczności. 70 lat Nowej Huty.

31 VIII 2019 Koncert wraz z uroczystością wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” ludziom Solidarności i opozycji w 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności a także 40. rocznicę powstania Konfederacji Polski Niepodległej. NCK

12 IX 2019 30. rocznica powołania Tadeusza Mazowieckiego na premiera rządu.
Debata naukowa o działalności rządu oraz jego genezie (wybory ’89) w PAU.

26 X 2019 30. rocznica śmierci Mirosława Dzielskiego (15.10.1989) .
Konferencja wspólna z KTP -Herbewo.

Ponadto planujemy:

 • Cykl spotkań z wybitnymi osobowościami 1989 roku:
  • spotkanie w 85. urodziny Jacka Kuronia, z autorką książki „Jacek” Anną Bikont 4.03.
  • spotkanie z Jerzym Surdykowskim nt. wyborów ’89 i nie tylko. 25.03
 • włączenie się w ogólnopolskie obchody wyborów 1989 roku.

Omawialiśmy także bieżąca działalność SSS (marzec -kwiecień 2019). Oto co nas czeka w marcu i kwietniu:

Marzec (miesiąc kultury – znaleźć partnera)

 • 04.03 -85. rocznica urodzin Jacka Kuronia (03.03)
 • 08.03Międzynarodowy Dzień Kobiet
 • 08.03 – Sejm Uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym 8.03.1990
 • 08.03 - MARZEC ’68 (8-23.03.1968)
 • 12 marca 1999 r.- 20. rocznica przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO
 • 18.03 – 64 Zarząd
 • 21.03 –Światowy Dzień Poezji
 • 25.03 – 80.ur. Jerzego Surdykowskiego 14.03. 1939

Kwiecień

 • 02.04 – XXII. Rocznica uchwalenia Konstytucji RP
 • 5 kwietnia 1989 roku, zakończono obrady „Okrągłego Stołu”.
 • 07.04 – Św. Dzień Służby Zdrowia.
 • 08.04 – 65 Zarząd SSS
 • 10.04 – Rocznica tragedii Smoleńskiej 2010r. Śmierć 96 wybitnych osobistości w tym Prez. L.Kaczyńskiego
 • 10 kwietnia 1989 w Krakowie odbyło się zebranie mające na celu powołanie Komitetu Obywatelskiego w Małopolsce. Rozpoczęcie obchodów 30. Rocznicy Wyborów 89
 • 11.04 – Dzień Radia
 • 13.04 - Walne Zgromadzenie Członków SSS
 • 13.04 - Spotkanie Wielkanocne Sieci Solidarności (jajeczko)
 • 17 kwietnia 1989 - Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował NSZZ "Solidarność".
 • 20 kwietnia - Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.


64 Posiedzenie Zarządu – proponuję termin:poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00