„ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI”
Program obchodów 30. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu RP w 1989 roku
Organizator : Stowarzyszenie Sieć Solidarności
Patronat Honorowy Obchodów Prezydent m. Krakowa Jacek Majchrowski

10 IV 2019 

30. rocznica powstania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
Złożenie kwiatów pod tablicą na ul. Sienna 5, gdzie mieścił się sztab MKO
Godz. 12:00

1 V 2019

Polska: 15. lat w UE (1.05.2014) oraz 20. lat NATO (12.03.1999)

3 V 2019

Święto Konstytucji 3 Maja w Krakowie

14 V 2019

Spotkanie działaczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z okazji 30. lecia powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego,w Sali Obrad Rady m. Krakowa. Godz. 11:00

4 VI 2019

4 czerwca. ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI.
Obchody ogólnopolskie w Gdańsku.

7 VI 2019 

Główne uroczystości obchodów Dni Wolności i Solidarności w Małopolsce

Otwarcie wystawy „Nasz jest ten dzień” Wystawa od 7.06-27.09.2019 r.
Muzeum Nowej Huty. Godz. 16:00

Uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” dla członków Komitetu Obywatelskiego oraz podziękowanie uczestnikom komitetów obywatelskich Wyborów 1989 roku. Nowohuckie Centrum Kultury. Godz. 17:00
Koncert Muzyczny – otwarty dla publiczności. Godz. 19:00
Spotkanie Ludzi 4 czerwca „Ponad podziałami” w formie pikniku. Godz. 20:00

31 VIII 2019

Uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” ludziom Solidarności i opozycji w 30. rocznicę Wyborów ’89, 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności a także 40. rocznicę powstania Konfederacji Polski Niepodległej. Koncert muzyczny. NCK

12 IX 2019

30. rocznica powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Debata naukowa o działalności rządu oraz jego genezie (wybory ’89) w Polskiej Akademii Umiejętności.

  • Spotkania: „Ludzie 4 czerwca ‘89”:
    • spotkania poświęcone posłom i senatorom Małopolski wybranym 4 czerwca 1989 oraz innym działaczom Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
    • Znicze „Dziękujemy za wolność” na grobach członków Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego.
  • Udział w ogólnopolskich DNIACH WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI w dniach 1 – 11 czerwca 2019