Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele, Szanowni Państwo,

W 2014 roku Stowarzyszenie Sieć Solidarności ustanowiło Medal „Dziękujemy za wolność”. MEDAL STANOWI SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Złożyły się na nią wielkie czyny ale i te mniejsze codzienne, działania i postawa przywódców, ale także osób mniej znanych, czasami zapomnianych, bywa że już nie żyjących. Każdemu z nich należy powiedzieć: „dziękujemy za wolność”. Medal ma charakter koleżeński, środowiskowy o zasięgu regionalnym- Małopolskim. Do chwili obecnej, łącznie przyznanych zostało 506 medali „Dziękujemy za wolność”.

Z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania "Solidarności", Kapituła Medalu „Dziękujemy za wolność”, postanowiła uhonorować tym razem ludzi NAUKI. Pragniemy wyrazić naszą koleżeńską wdzięczność wobec niektórych osób spośród licznego grona ludzi nauki. a więc naukowców, nauczycieli akademickich, pracowników wyższych uczelni, akademii, instytutów, intelektualistów ze środowiska katolickiego, szczególnie związanych z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Znakiem” i wspólnotami akademickim.

Uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za wolność odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury w Nowej Hucie przy Placu Centralnym w dniu 2 września 2017 roku o godz. 18:00.

Zapraszam ludzi Solidarności i opozycji, osoby uhonorowane Medalem "Dziękujemy za wolność", członków i sympatyków Stowarzyszenia Sieć Solidarności, rodziny, bliskich i przyjaciół na uroczystość wręczenia kolejnych medali "Dziękujemy za wolność", następujący po niej koncert Piotra Bukartyka, oraz spotkanie koleżeńskie.

UCZCIJMY RAZEM 37. ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH ORAZ POWSTANIA SOLIDARNOŚCI. Każdy, kto zechce z nami świętować będzie mile widziany.

Zaproszenia można rezerwować i będą do odbioru w NCK albo w siedzibie Sieci Solidarności. Przekażemy także cześć zaproszeń do siedziby Zarządu Małopolskiej Solidarności i KRH.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia
"Sieć Solidarności"