Zmarł nasz kolega Jurek Sychut, działacz opozycji przedsierpniowej, więzień polityczny, aktywny emigrant w Szwecji, członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Jerzy Sychut (ur. 06.08.1948 w Szczecinie, zm. 21.11.2017 r. w Sztokholmie.
Z wykształcenia technik elektryk. Pracował w teatrach, w okresie 1980-81 był pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Szczecinie.

Jerzy Sychut był działaczem opozycji demokratycznej lat 70-tych i więźniem politycznym.
11 III 1968 uczestnik demonstracji studenckiej w Lublinie. Od 1977 współpracownik KSS KOR, uczestnik ROPCiO, 1979 – IX 1980 działacz WZZ, od 1979 RMP, 1979-1983 KPN; od 1978 wielokrotnie zatrzymywany. Był współautorem politycznych postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (w Stoczni Warskiego w Szczecinie), które po negocjacjach posłużyły do podpisania "Protokołu ustaleń MKS z Komisją Rządową" 30 sierpnia 1980 roku.

Od X 1980 w „S”; członek szczecińskiego KOWzP, redaktor niezależnego pisma „Komunikat”.
W XII 1980 został aresztowany za „próbę obalenia siłą ustroju socjalistycznego”, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony w V 1981 m.in. w wyniku protestów Solidarności i środowisk opozycyjnych. W 1981 był pracownikiem ZR Pomorze Zachodnie.

13 XII 1981 – 15 VIII 1982 w ukryciu, po brawurowej ucieczce podczas próby zatrzymania; działacz nieformalnych struktur podziemnych „S”: kierował systemem konspiracji ABC, kolporter pism podziemnych w Szczecinie i okolicach, drukarz ulotek i wydawnictw podziemnych (z Andrzejem Kotulą i Pawłem Zalewskim); właściciel biblioteki wydawnictw niezależnych (ok. 4 tys. książek); 15 IX 1982 zatrzymany, internowany w Wierzchowie (uczestnik głodówki), zwolniony 16.X.1982 w 7. dniu jej trwania. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, przesłuchiwany przez Prokuraturę Wojskową w Warszawie, nakłaniany do emigracji.

W marcu 1983 wyjeżdża na emigrację do Szwecji, gdzie aktywnie wspierał działalność polskiej opozycji (demonstracje, wiece w Sztokholmie i Oslo, sygnatariusz petycji przeciwko łamaniu praw człowieka i obywatela w Polsce, organizator pomocy finansowej i sprzętowej dla szczecińskiego podziemnego wydawnictwa Suplement).

1979-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Kuglarz.

Jerzy Sychut był uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Edward E. Nowak
Stowarzyszenie Sieć Solidarności