Stowarzyszenie Sieć Solidarności zaprasza do uczczenia 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania SOLIDARNOŚCI:

25 sierpnia br. (czwartek) o godz. 16:00, tak jak 40 lat temu, gdy wmurowano tę tablicę w brawurowej akcji konspiracyjnej, spotkamy się z uczestnikami tamtych wydarzeń przy Tablicy na Rynku Głównym, koło Ratusza.

27 sierpnia br. (sobota) o godz. 16:30 oddamy hołd Ludziom Solidarności i opozycji demokratycznej pod Pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym w Nowej Hucie.

27 sierpnia br. o godz. 17:00 rozpocznie się główna uroczystość obchodów 42 . rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności na scenie letniej Nowohuckiego Centrum Kultury.

Podczas uroczystości wręczymy kolejne Medale „Dziękujemy za wolność” – XXV. edycji, w szczególności ludziom ówczesnej opozycji młodzieżowej, w 40. rocznicę powstania Ruchu Oporu NZS, kolejnemu pokoleniu z Federacji Młodzieży Walczącej oraz innym koleżankom i kolegom.

Medal „Dziękujemy za wolność” stanowi SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Dotychczas przyznano 882 Medale.

31 sierpnia br. o godz. 14:00 w Dzień WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI złożymy kwiaty pod Tablicą "NASZA DROGA DO WOLNOŚCI" znajdującej się na Bramie Głównej Huty Sendzimira, na której opisaliśmy najważniejsze wydarzenia lat '80 ub. wieku, w tym szczególnie te które miały miejsce w Krakowie i w Nowej Hucie.

ZAPRASZAMY do wspólnego uczczenia 42. rocznicy SOLIDARNOŚCI, wspaniałego ruchu społecznego z którego powinniśmy być dumni i który winien być inspiracją dla kolejnych pokoleń.