Medal „Dziękujemy za wolność” stanowi symboliczne wyrażenie wdzięczności dla ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski. Medal został ustanowiony przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” w dniu 7 kwietnia 2014 roku. Medal przedstawia pochód hutników w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 r.. Medal jest wykonany z blachy stalowej.Nad idącymi ludźmi powiewa polska flaga, fragment logo NSZZ „Solidarność”. Na medalu znajduje się napis: „Dziękujemy za Wolność”.
Autor medalu: Jacek Maria Stokłosa
Stowarzyszenie Sieć Solidarności ©

Fragment Protokołu Kapituły Medalu „Dziękujemy za wolność” z dnia 22 maja 2014 roku

W 2014 roku mija 25 lat od wyborów do polskiego Sejmu i Senatu. „Solidarność” odniosła przytłaczające zwycięstwo. Dzień 4 czerwca 1989 roku, to jedna z najważniejszych dat najnowszej historii Polski, dzień który przesądził o dalszych losach naszej Ojczyzny. Komunizm, nie bez walki, ale zdecydowanie upadł. Za czynem Solidarności poszły inne narody, upadł mur berliński, państwa odzyskały suwerenność, skończył się podział świata na kapitalistyczny i komunistyczny.

W roku jubileuszu 25 lecia wyborów do Sejmu i Senatu Polski,
na wniosek Stowarzyszenia Sieć Solidarności,
organizacji skupiającej ludzi Solidarności z lat ’80 ub. wieku,

Za wieloletnie przywództwo ruchu społecznego „Solidarność” od strajków sierpniowych, zwieńczonych podpisaniem Porozumień Sierpniowych, walkę o wolność i demokrację po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, aż do wielkiego zwycięstwa w wyborach 4 czerwca 1989 roku, za wybitne zasługi dla wolności i niepodległości Polski:

 • przyznajemy pierwszy Medal „Dziękujemy za wolność”
  Panu Lechowi Wałęsie (ur. 29 września 1943 r.)
  Prezydentowi RP w okresie 22.12.1990-25.12.1995 r.

Za twórczy udział w działalności opozycji demokratycznej, wspieranie gdańskich robotników podczas strajków 1980 roku, zaangażowanie w sprawy NSZZ „Solidarność” w latach
1980-81 a następnie podziemnych struktur „Solidarności”, odwagę poszukiwania dialogunarodowego, za wybitne zasługi dla wolności i niepodległości Polski:

 • przyznajemy drugi Medal „Dziękujemy za wolność”
  Panu Lechowi Kaczyńskiemu (ur.18 czerwca 1949 r., zm. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem)
  Prezydentowi RP w okresie 23.12.2005-10.04.2010 r.

Za godną postawę, działalność w obronie praw człowieka i obywatela, wspieranie NSZZ „Solidarność” w okresie 16 miesięcy 1980-81 roku a także po wprowadzeniu stanu wojennego, za wybitne zasługi dla wolności i niepodległości Polski:

 • Przyznajemy trzeci Medal „Dziękujemy za wolność”
  Panu Bronisławowi Komorowskiemu (ur. 4 czerwca 1952)
  Prezydentowi RP od 6.08.2010 r. do chwili obecnej.

Za pomoc jakiej udzielił „Solidarności”, jako przywódca Stanów Zjednoczonych, w walce o obalenie komunizmu w Polsce, za nieugiętą postawę w walce z „imperium zła”, za wybitne zasługi dla wolności i niepodległości Polski:

 • Przyznajemy czwarty Medal „Dziękujemy za wolność”
  Panu Ronald Wilson Reagan (ur. 6 luty 1911 r., zm. 5 czerwca 2004 r.),
  w dziesiątą rocznicę śmierci.

Za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości i suwerenności Polski, budowanie demokracji, wybranym z list Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach do Sejmu i Senatu w 1989 roku, z regionu Małopolski, posłom i senatorom RP:

 • przyznajemy Medale „Dziękujemy za wolność”:
  • nr. 5 : Michał Caputa (ur. 28 września 1927 r., zm. 18 września 2008 r.)
  • nr. 6 : Stanisław Chrobak (ur.24 września 1950 r., zm. 15 luty 2006 r.)
  • nr. 7 : Roman Ciesielski (ur. 4 lutego 1924 r., zm. 9 czerwca 2004 r.)
  • nr. 8 : Zbigniew Drela (ur. 25 stycznia 1931 r.)
  • nr. 9 : Andrzej Fenrych (ur. 7 listopada 1922 r., zm. 6 września 2008 r.)
  • nr.10: Mieczysław Gil (ur. 9 stycznia 1944r.)
  • nr.11: Józefa Hennelowa (ur. 1 kwietnia 1925 r.)
  • nr.12: Józef Jungiewicz (ur. 7 lutego 1936 r.)
  • nr.13: Krzysztof Kozłowski (ur. 18 sierpnia 1931 r., zm. 26 marca 2013 r.)
  • nr.14: Karol Krasnodębski (ur. 3 września 1929 r.)
  • nr.15: Zofia Kuratowska (ur. 28 lipca 1931 r., zm. 8 czerwca 1999 r.)
  • nr.16: Włodzimierz Mokry (ur. 18 kwietnia 1949 r.)
  • nr.17: Edward Nowak (ur. 16 listopada 1950 r.)
  • nr.18: Jerzy Orzeł (ur. 27 marca 1953 r.)
  • nr.19: Krzysztof Pawłowski (ur. 26 czerwca 1946 r.)
  • nr.20: Jan Maria Rokita (18 czerwca 1959 r.)
  • nr.21: Andrzej Rozmarynowicz (ur. 4 lutego 1923 r., zm. 29 czerwca 1999 r.)
  • nr.22: Jan Rusznica (ur.11 lutego 1929 r.)
  • nr.23: Andrzej Sikora (ur. 1 grudnia 1946 r.)
  • nr.24: Władysław Skalski (ur. 25 marca 1941 r., zm. 20 sierpnia 2011 r.)
  • nr.25: Jerzy Zdrada (ur. 26 listopada 1936 r.)
  • nr.26: Tadeusz Zieliński (ur. 19 czerwca 1926 r., zm. 28 września 2003 r.)
  • nr.27: Stanisław Żurowski (ur. 24 sierpnia 1943 r.)
  • nr.28: Andrzej Wajda (ur. 6 marca 1926 r.)Przewodniczący i członkowie Kapituły Medalu „Dziękujemy za wolność”:

Edward E. Nowak
Marek Lasota
Jerzy Miller
Marek Sowa

Kraków, 22 maja 2014 roku