Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" zorganizowało w dniu 29 sierpnia 2020 r. w Nowohuckim Centrum Kultury uroczystość z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności. Uroczystość jest częścią obchodów pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Uroczystość prowadził prezes Sieci Solidarności Edward E. Nowak, a wzięli w niej udział dostojni goście: wiceprezydent Krakowa p. Bogusław Kośmider , wiceprzewodniczący Rady m. Krakowa Sławomir Pietrzyk, dyrektor o. Kraków Instytutu Pamięci Narodowej Filip Musiał, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" Adam Gliksman oraz senator RP Bogdan Klich oraz dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę grafik Leszka Sobockiego (1934) - artysty malarza, profesora ASP w Krakowie, członka słynnej Grupy "Wprost", uczestnika Ruchu Kultury, Niezależnej, uhonorowanego Medalem "Dziękujemy za wolność".

Po przywitaniu bohaterów uroczystości, dostojnych gości, oraz uczestników, odśpiewaliśmy hymn państwowy, po czym uczciliśmy minutą ciszy śp. Henryka Wujca, śp. Józefę Hennelową oraz innych zmarłych Ludzi Solidarności.

Znakomite wystąpienie nt. historii „Solidarności” wygłosił kol. Adam Gliksman (polecamy transmisję on-line na facebook’u). Mówił o genezie powstania, przypominając rolę Studenckiego Komitetu Solidarności, o strajkach lipcowo-sierpniowych,o roli naszego regionu Małopolska w powstawaniu ruchu społecznego Solidarność. Podzielił się także swoimi refleksjami wskazując na potrzebę powrotu do podstawowych wartości wskazywanych przez Solidarność w jego dokumencie programowym: wartości etycznych i moralnych, które stały u przyczyn sierpniowego zrywu oraz podmiotowości człowieka, przywołał słowa ks. prof. Józefa Tischnera, że do najważniejszych polskich słów : Wolność, Niepodległość Godność,dopisaliśmy 40 lat temu słowo i wartość: SOLIDARNOŚĆ.

Rozpoczęła się uroczystość wręczania medali „Dziękujemy za wolność” XXII edycji, z okazji 40. Lecia SOLIDARNOŚCI. Prezes Edward Nowak a zarazem przewodniczący kapituły mówił, że MEDAL "DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ" STANOWI SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Medal jest wręczany od 2014 roku. Wraz z obecną edycją przyznanych zostało 794 medali.

Projekt „Medal Dziękujemy za wolność” jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Pierwsze medale otrzymali: Eugen Allgöwer, Stephan Allgöwer oraz nie żyjący od roku Jens Boysen, ludzie którzy organizowali jedne z pierwszych transportów pomocy dla Krakowa. Tymi medalami wyrażamy wdzięczność dla nich osobiście, dla ich rodzin, dla społeczności Reutlingen, szczególnie dla pokolenia wówczas młodego, które zorganizowało wiele ciekawych akcji dla wsparcia zbiórki darów i pieniędzy na pomoc dla Polski, dla ludzi niemieckich mediów, w tym przypadku głównie dla Reutlingen-General-Anzeiger którzy w tamtym okresie nie pozwalali opinii publicznej na zapomnienie o Polsce i Solidarności – mówił Edward Nowak.

Kolejne medale przyznano: Annie Ciesielskiej, śp. Andrzejowi Ciesielskiemu, Stefanowi Czepielowi, śp. Wojciechowi Dankowi.
Głos zabrał p. Eugen Allgöwer, przypominając atmosferę tamtych lat z ich perspektywy. Przekazał dla Sieci Solidarności komplet artykułów, plakatów i innych pamiątek z organizowanych prze nich akcji.
Prezydent Bogusław Kośmider w swoim wystąpieniu dziękował za Solidarność, ludziom naszego ruchu społecznego i zebranym dzisiaj bohaterom tamtych czasów.W swoi drugim spontanicznym wystąpieniu w języku niemieckim wyraził wdzięczność wobec gości z Niemiec za ich bezinteresowną pomoc dla Polski i Polaków.

W II turze Medal otrzymały następujące osoby: śp. Tadeusz Frąś (odbierała siostra), śp. Jan Grabacki (odbierały córki), Krystyna Jarosz, Agnieszka Jurczenko, Bogdan Kowalewski, Beata Kowalska, śp. Jan Krawczyk (odbierała żona). We wręczaniu towarzyszył senator Bogdan Klich, sam będący wybitnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów a także laureatem Medalu.

Minirecital Zbigniewa Grzyba, nie tylko dyrektora ale także artysty oraz towarzyszącego mu Igora Dyjaka, dały nam chwile refleksji i powrotu atmosfery lat ’80 ub. wieku.

W III turze Medale otrzymali: Andrzej Majka, Mieczysław Pieronek, ze względu na chorobę odbierał kol. Józef Lassota, Kazimierz Serczyk, Jan Skrzypek, Zenon Waszczyszyn (odbierała żona, ze względu na bardzo zły stan zdrowia uhonorowanego), Ewa Wyka, a medale wręczali Edward Nowak i w imieniu Rady m. Krakowa zastępca przewodniczącego Sławomir Pietrzyk.

Na krakowskim rynku, w pobliżu Wieży Ratuszowej znajduje się tablica z napisem ‘NIE ODDAMY SIEPRNIA”. Powstała dzięki ludziom, którzy przeprowadzili spektakularną akcję jej wmurowania, ożywiając naszego ducha, dając świadectwo, że Solidarność nie zginęła, jakże potrzebną nadzieję w czasach stanu wojennego. Za ten wyczyn wraz z dyrektorem krakowskiego IPN Filipem Musiałem wręczaliśmy Medale w IV turze dla: Jerzego Donimirskiego, Stefana Dousy, Teresy Passakas-Szymczak, Pawła Reya, Bogusława Rostworowskiego, Ludwika Stasika (odbierał jego przyjaciel i działacz podziemia Józef Śreniowski), Antoniego Zielińskiego. Dodać trzeba, że w akcji brali udział także Krzysztof Piotrowski wykonawca tablicy i Stanisław Markowski, która ją fotografował.

Kol. Jerzy Donimirski, powiedział, że to był ich, młodych wówczas ludzi, czyn dla ludzi Solidarności.

WOLNOŚĆ NASZEGO KRAJU TO BYŁO DZIEŁO TYSIĘCY LUDZI, ICH MYŚLI I CZYNÓW, powiedział na zakończenie Edward Nowak. Wyłuskujmy z naszej pamięci ludzi, którzy w tamtych trudnych czasach walczyli o Wolność i Solidarność. Tak wielu ludzi powinniśmy jeszcze uhonorować, podziękować im za wolność.

Medal "Dziękujemy za wolność" jest przyznawany, przede wszystkim na wniosek osób które już posiadają medal dla koleżanek i kolegów z którymi dana osoba prowadziła działalność, ma charakter regionalny Małopolski. Medal jest egalitarny, to znaczy nadawany jest nie tylko osobom znanym ze swojej działalności w latach '80 ub. wieku, ale także osobom mniej znanym, czasami zapomnianym, także nieżyjącym, aby uhonorować ich postawę, zaangażowanie, przypomnieć a czasami przywrócić pamięć o nich.

Na scenę ponownie wkroczyli Zbigniew Grzyb i Igor Dyjak, przypominając m.in. przebój Krzysztofa Łyszkiewicza , który zginał 20 lat temu, artysty z zespołu „Chłopcy z Placu Broni”, i zabrzmiało „Kocham wolność’. A później dołączył „chór Sieci” i wspólnie zaśpiewaliśmy „MURY” dedykując ja walczącej o wolność Białorusi, jedną zwrotkę Zbigniew Grzyb zaśpiewał po białorusku.

Uroczystość zbliżała się do końca. Jeszcze był skromny poczęstunek i zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniach 31 sierpnia: pogrzebie śp. Józefy Hennelowej o godz. 10:00 i w uroczystościach oddania hołdu Ludziom Solidarności: o godz. 12:00 przy płycie „Nie oddamy Sierpnia” na Rynku Głównym , o 14:00 przy Pomniku Solidarności w Nowej Hucie a potem przy Tablicy „Nasza droga do wolności” znajdującej się na Bramie Głównej Huty T. Sendzimira.

Dziękuję dostojnym gościom za udział w uroczystości i wręczenia Medali i odznak: Bogusławowi Kośmiderowi, Sławomirowi Pietrzykowie, Filipowi Musiałowie, Bogdanowi Klichowi, uczestnikom, rodzinom, przyjaciołom uhonorowanych i im samym za obecność, szczególne podziękowania dla Krysi Ryczaj-Marchewczyk za opiekę nad gośćmi z Reutlingen , koledze który tłumaczył, tym którzy złożyli wnioski o medale. Adamowi Gliksmanowi podziękowania za znakomite wystąpienie historyczne i za refleksje. Wdzięczność Wiesi Ciesielskiej za pomoc przy wręczaniu, mojej żonie Halinie, Krzysztofowi Nowakowi za realcje on-line, Pawłowi Kozłowskiemu za fotografie, „chórowi Sieci” i członkom naszego Stowarzyszenia, którzy przybyli na uroczystość.

Wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości z serca dziękuję, w szczególności chciałbym podziękować dyrektorowi Zbigniewowi Grzybowi i Marii Grochot oraz pracownikom NCK, odrębnie Igorowi Dyjakowi za muzykę, Muzeum Nowej Huty za wypożyczenie grafik Leszka Sobockiego.

Podczas uroczystości, obowiązywały rygory związane z epidemią COVID-19, dlatego ilość miejsc była ograniczona , każdy uczestnik musiał złożu odpowiednie oświadczenie pisemne, badana była temperatura obowiązkowa była dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust, odstępy co najmniej 2 metry. Dziękujemy wszystkim za rzetelne stosowanie się do tych zasad.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności