Sieć Solidarności zwraca się z apelem o wspólne obchody 40 lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności za swoją misję uważa kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji szeroko rozumianego ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ, powstałego w wyniku Porozumień Sierpniowych. Wielu członków Sieci Solidarności było twórcami NSZZ „Solidarność” w 1980 roku, dlatego w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo Sierpnia 1980 roku, zawracamy się z apelem o wspólne obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności.

Społeczeństwo polskie ale także sama SOLIDARNOŚĆ i organizacje wyrosłe na jej gruncie są dzisiaj dramatycznie podzielone. Zdajemy sobie sprawę z różnic jakie nas dzielą i rozumiemy, że nie będzie je łatwo zniwelować, ale przynajmniej na tę ważną 40 rocznicę podajmy sobie dłonie, zróbmy pierwszy krok ku pojednaniu. To jeden z ostatnich tak ważnych jubileuszy SOLIDARNOŚCI dla Jej twórców, gdyż 50.lecia niewielu z nas zapewne doczeka, może to więc ostatnia chwila dla naszego pokolenia, aby potwierdzić, że SOLIDARNOŚĆ TO ZNACZY RAZEM.

Zwracamy się z tym apelem do wszystkich byłych oraz obecnych członków NSZZ „Solidarność”, do innych organizacji wyrosłych na gruncie Porozumień Sierpniowych, jak NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Federacji Młodzieży Walczącej i innych tutaj nie wymienionych organizacji, a także zwolenników i sympatyków tego wielkiego ruchu społecznego, do każdego dla kogo ideały i wartości SOLIDARNOŚCI wciąż pozostają drogie.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności w Krakowie