W dniu 10 kwietnia 1989 r. ukonstytuował się Małopolski Komitet Obywatelski "Solidarność", złożony z przedstawicieli środowisk niezależnych, zaproszonych przez przewodniczącego RKS "Małopolska", Stefana Jurczaka.

Komitet podporządkował się Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność" przy Lechu Wałęsie, gdyż z jego inicjatywy był utworzony.

Podstawowym celem Komitetu była koordynacja działań strony opozycyjno-solidarnościowej w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu, wyznaczonych na 4 czerwca 1989 roku.

MKO objął także działalność komitetów w Tarnowie i w Nowym Sączu.

Przewodniczącym MKO został Stefan Jurczak, a jego zastępcą Tadeusz Piekarz, sprawy organizacyjne - Tadeusz Skiba, Informacja- Maciej Szumowski, finanse - prof. Roman Domaszewicz, program - prof. Andrzej Zoll (powołany do PKW), a później Zenon Uryga. Komisja Rewizyjna - przewodniczący Jerzy Uczkiewicz. Komitetem Obywatelskim w Nowym Sączu kierował Andrzej Szkaradek, w Tarnowie Antoni Bahr.

Szefem Kampanii Wyborczej wybrano Andrzeja Potockiego. Głównepunkty gdzie prowadzone były prace organizacyjno-prawne zlokalizowano: 1) w KIK przy ul. Siennej, zwany żartobliwie „Smolnym” 2) dla Śródmieścia - przy ul. Manifestu Lipcowego 13 na II piętrze, gdzie kierował Tomasz Gąsowski 3); dla Podgórza, w kościele św. Józefa ("Kamieniołom"), gdzie działał Kazimierz Barczyk i 4) dla Krowodrzy w kościele OO. Misjonarzy przy ul. Dzierżyńskiego, którym kierowałprof. Zygmunt Kolenda, 5); dla Nowej Huty w kościele parafii na os. Szklane Domy w Nowej Hucie gdzie rej wodził Zbigniew Ferczyk. Potem powstały także jeszcze inne punkty informacyjne, było ich 28. Prawnicy MKO: Zygmunt Bidziński, Paweł Sarnecki, Krystyna Sieniawska, Wiesław Zabłocki, Andrzej Zoll. Wolontariuszy gromadził i mobilizował Zdzisław Blok.

Rzecznikiem prasowym MKO został Adam Szostkiewicz, a w hotelu Polonia mieścił się sztab Macieja Szumowskiego wspierany przez Tadeusza Pikulickiego, Helenę Lazar, Artura Janickiego, Jana Ciesielskiego, Daniela Szafruge, Marię Przełomiec, Jerzego Skoczylasa, Aleksandrę Zieleniewską i zespól Marka Czerskiego z Magdą Heyda, Joanną Filipowicz i Ewą Baran. Jerzy Surdykowski zajął się przygotowaniem gazety wyborczej regionu Małopolski, zaś Maria Osterwa Czekaj sprawami promocji, wspaniały plakat wyborczy wymyślił Jacek M.Stokłosa.

Wspierali MKO artyści, np. Jerzy Radziwiłowicz, Anna Polony,Jerzy Bińczycki.

Małopolski Komitet Obywatelski, dokonał wyboru kandydatów na posłów i senatorów.

Nie wchodząc w szczegóły wyborów, ostatecznie kandydatami na senatorów zostali:

  • Roman Ciesielski i Krzysztof Kozłowski, w województwie miejskim krakowskim,
  • Stanisław Chrobak i Andrzej Fenrych z tarnowskiego.
  • Mieczysław Gil, Edward Nowak , Józefa Hennela, Jan M. Rokita, Jerzy Zdrada z woj. krakowskiego,
  • Karol Krasnodębski , Jerzy Orzeł , Jan Rusznica, Władysław Żabiński (z listy ZZSL popierany przez Solidarność) z tarnowskiego
  • Andrzej Rozmarynowicz, Tadeusz Zieliński, Michał Caputa, Andrzej Sikora, Zbigniew Drela, Włodzimierz Mokry.

2.Zofia Kuratowska i Krzysztof Pawłowski w nowosądeckim,

Kandydatami na posłów zostali:

5.Józef Jungiewicz, Władysław Skalski, Stanisław Żurowski z nowosądeckiego

Ponadto z Krakowem i Małopolską związani byli, wybrani z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w innych okręgach wybiorczych:

Małopolski Komitet Obywatelski liczył 157 osób i odbył 6 posiedzeń. Ostatnie odbyło się 29 października 1989 roku. W komitetach obywatelskich aktywnie działały tysiące ludzi. Posiadamy listę ponad dwóch tysięcy osób. Jedni pracowali w komisjach wyborczych, inni plakatowali, drukowali, jeszcze inni zbierali pieniądze, pisali artykuły, wydawali gazetki. Każdy pomagał jak potrafił. Kandydaci na posłów i senatorów dwoili się i troili, odbywając niezliczoną ilość spotkań wyborczych, udzielając wywiadów, biorąc udział w pracach programowych, ja np. odbyłem w ciągu miesiąca 100 spotkań wyborczych.

Wszyscy kandydaci MKO uzyskali miażdżące poparcie, a Mieczysław Gil osiągnął największe poparcie w kraju.

Zanim rozpoczął się "Okrągły Stół".

W naszym regionie, w dniu 29 marca 1989 roku, powołany został tzw. "Zespół Inicjujący Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego".

Upoważnienie do jego powołania, w imieniu Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy, miał kolega Stefan Jurczak, przewodniczący Regionalnego Komitetu Solidarności (RKS).

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: RKS (10 osób - Zbigniew Chłap, Mieczysław Gil, Stefan Jurczak, Janusz Lupa, Andrzej Olejnik, Tadeusz Piekarz, Jan Rokita, Jerzy Uczkiewicz, Jerzy Zdrada i Stanisław Zięba, Tygodnika Powszechnego (2 osoby - Krzysztof Kozłowski, Jerzy Turowicz) oraz Klubu Inteligencji Katolickiej (2 osoby - Janusz Jaworski, Andrzej Potocki)