KALENDARIUM

26 i 28 kwietnia.

Powołanie Komitetu Strajkowego Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina (KS KM HiL). W jego skład weszli: Bogusław Atłasiński, Kazimierz Baniak, Stanisław Biel, Andrzej Czepielewski, Marek Domagała, Julian Gąsior, Władysław Kielian, Henryk Krzyżak, Maciej Mach, Andrzej Skałbania, Jan Sajka, Tadeusz Szczypczyński, Andrzej Szewczuwianiec (przewodniczący), Marek Waldon, Bogdan Wróbel, Krzysztof Wróbel (stan na 28 kwietnia).

Postulaty, m.in. o przywrócenie do pracy w HiL: Stanisława Handzlika, Witolda Bawolskiego, Edwarda Nowaka i Andrzeja Ruska.
Duszpasterstwo Hutników pod kier. Zbigniewa Ferczyka organizuje pomoc dla strajkujących, pod opieką ks. Niwarda Karszni.

28 kwietnia.

Wiec solidarnościowy pod Uj org. przez WiP, NZS, KPN, PPS – organizatorzy ?

Poparcie strajku na wniosek Lecha Wałęsy przez Światową Konfederację Pracy, Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych.

30 kwietnia

W skład Komitetu Strajkowego KM HiL wchodzą wyrzuceni z HiL po 13 grudnia 1981 roku Stanisław Handzlik, Mieczysław Gil i Jan Ciesielski.

1 maja.

Pierwsza msza święta na terenie HiL w Walcowni Karoseryjnej, koncelebrowana przez ks. Kazimierza Jancarza i ks. Józefa Orawczaka.
Pochód poparcia z kościoła na os. Kalinowym z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Aresztowano: Ryszarda Bociana, Jacka Smagowicza, Zbigniewa Romanowskiego, Andrzeja Ruska, oraz pochód rodzin strajkujących i spotkanie pod Brama Główna Huty, m.in. Rodzina St. Handzlika m. Stanislawa, s. Barbara Handzlik, Wieslawa Ciesielska, Halina Nowak, Stefan Piech i jego dzieci Henryk, dziennikarze i wile, wiele innych osób.

3 maja

Dwie msze święte odprawiane przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz mediacja mecenasa Andrzeja Rozmarynowicza.
Wezwanie do poparcie strajku Lecha Wałęsy.
Posiedzenie Komitetu Strajkowego – podział zadań: sekcja interwencji Tadeusz Szczypczyński, informacji - Jan Ciesielski, aprowizacji – Marek Surma, techniczna – Władysław Kielian, administracja - Andrzej Krajewski.

4 maja.

Do Kombinatu przybywają Halina Bortnowska, Jan Olszewski i prof. Andrzej Stelmachowski.
Wcześniej przybywa Bogdan Klich i jako przedstawiciel NZS spotyka się ze strajkującymi.

5 maja.

Aresztowanie członków KS KM HiL: Bogusława Atłasińskiego, Stanisława Biela, Marka Domagałę, Kazimierza Fugiela, Mieczysława Gila, Władysława Kieliana, Lesława Mazurkiewicza, Macieja Macha, Bogdana Wróbla i Krzysztofa Wróbla. Zatrzymano dziennikarza Tadeusza Pikulickiego oraz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poza terenem huty ujęto Edwarda Nowaka – rzecznika prasowego KS KM HiL oraz Grzegorza Surdego w którego mieszkaniu było centrum informacyjne. Ogólna liczba zatrzymanych: 79 osób.
Poranny pochód hutników na czele z Ryszardem Majdzikiem, przemyconym na teren Huty przez Wiesława Mazurkiewicza.

Pobici podczas pacyfikacji strajku: wg. m.in. Solidarność Hutników 8.V.1988:

Elżbieta Krzyżostanek – pobicie do nieprzytomności, uszkodzenia głowy
Janusz Rudowski wstrząs mózgu, przetrącona śledziona
Dolich - złamanie ręki
Eugeniusz Guzik - stłuczenie całego ciała, uszkodzenie kręgosłupa
Bogusław Atłasiński – pobicie całego ciała, odbicie nerek.

W kościele Mistrzejowickim pod kier. ks. Kazimierza Jancarza powstał Wikariat Solidarności kierowany przez Józefę Parzelską. Najbardziej aktywni w jego działalności: Andrzej Szewczyk, Stanisław Ciupek (z żoną), Maria Przełomiec, mecenasi: Andrzej Buczkowski, Wiktor Szczypiński, Andrzej Rozmarynowicz, Janusz Grzybowski. Powołano tzw. mężów zaufania: Józefa Hennelowa, Maria Woźniakowska, prf. Zbigniew Chłap, Zbigniew Ferczyk, Zbigniew Fijak, ks. Kazimierz Jancarz, prof. Zygmunt Kolenda, mec. Wiktor Szczypiński.

6 - 18 maja

– po rozbiciu strajku St.Handzlik J.Ciesielski, E.Nowak organizowali strajk absencyjny oraz czynili przygotowania do przekształcenia Komitetu Strajkowego w Komitet Organizacyjny. Ukrywali się w domu u Zofii Zalewskiej „Owieczki”.

6, 23-25 maja, 1 czerwca.

Rozprawy przeciwko zatrzymanym strajkującym hutnikom:Sąd Rej. Kraków Nowa Huta – skazani z art. 52a (nielegalne strajki, które spowodowały rozruchy):
Bogusław Atłasiński, Edward Banaśkiewicz, Kazimierz Baniak (1 m-c aresztu) , Julian Gąsior, Adam Jędrasik (2 tyg. Aresztu), Andrzej Jędrysiak, Władysław Kielian (1 m-c aresztu), Bogdan Kowalewski, Halina Lofek matka 5 dzieci – 1 m-c aresztu), Stefan Małecki, Lech Matyjaśkiewicz, Józef Mucha (1 m-c aresztu), Zbigniew Paradowski, Robert Pawlik, Tadeusz Pikulicki (2 tyg. aresztu), Janusz Pura, Stanisław Strzępek (1 m-c aresztu) , Władysław Zborowski (1 m-c aresztu).
Ponadto grzywny otrzymali: Stanisław Biel,Janusz Bednarz, Stanisław Bujak, Wiesław Dobosz, Marek Domagała, Waldemar Jałocha, Janusz Kmak, Zbigniew Kowalik, Jerzy Kruczek, Edward Hamącik, Franciszek Pączek, Robert Skulski, Ryszard Ślusarczyk, Władysław Kielian, Stefan Małecki. Sankcje prokuratorskie otrzymali: Kazimierz Fugiel, Mieczysław Gil, Maciej Mach, Wiesław Mazurkiewicz, Bogdan Wróbel, Krzysztof Wróbel, zwolnieni 16 maja.

Ponadto zatrzymani zostali: Irena Hajduś – suwnicowa z ZM pobita i Jadwiga Zając.

W pobliżu kaplicy na Szklanych Domach zatrzymano Krzysztofa Gaca.

SB przeprowadzała liczne rewizje w domu np. u Marka Szczupaka.

10 maja.

Rozpoczęcie wypłacania rekompensat finansowych za udział w strajku przez Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, (finansowanie od AFL-CIO Lake Kirklanda). Osoby, które przyczyniły się do zorganizowania pomocy finansowej: Lech Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Jan M. Rokita, Zbigniew Fijak.
Oświadczenie TKRH w sprawie zwolnienia aresztowanych.

15 maja

Spotkanie przywódców strajku Andrzeja Szewczuwiańca i Stanisława Handzlika z Lechem Wałęsą oraz Bogdanem Borusewiczem, Władysławem Frasyniukiem, Adamem Michnikiem, w sprawie przebiegu strajku a także poparcia wniosku o relegalizację NSZZZ „Solidarność”.

17 maja.

Przekształcenie Komitetu Strajkowego KM HiL w Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” KM HiL w składzie: Bogusław Atłasiński, Edward Banaśkiewicz, Jan Ciesielski, Andrzej Czepielewski, Marek Domagała, Kazimierz Fugiel, Mieczysław Gil, Stanisław Handzlik, Zbigniew Kowalik, Maciej Mach, Wiesław Mazurkiewicz, Adam Skałbania, Marek Surma, Tadeusz Szczypczyński, Andrzej Szewczuwianiec, Krzysztof Wróbel. Sekretarzem KO był Edward E. Nowak.
Biuro KO stanowiły: Maria Przełomiec i Wiesława Ciesielska.
Spotkanie Komitetu Strajkowego, w składzie: Andrzej Szewczuwaniec, Mieczysław Gil, Kazimierz Fugiel, Marek Domagała, Edward E. Nowak z kard. Franciszkiem Macharskim.

20 maja.

Zbiórka podpisów pod petycja o przywrócenie zwolnionych z pracy w KM HiL, za udział w strajku: Andrzeja Szewczuwiańca, Tadeusza Szczypczyńskiego, Kazimierza Cygana.

24 maja.

Śmierć Marka Domagały w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

19 sierpnia.

Przekształcenie Komitetu Organizacyjnego w Komitet Strajkowy KM HiL i ogłoszenie gotowości strajkowej.Wejście na teren KM HiL w celu zorganizowania strajku Edwarda Nowaka i Jana Ciesielskiego. Aktywni m.in. Maciej Mach, Zdzisław Jaworski, Kazimierz Kraszewski, Andrzej Szewczuwianiec, Mieczysław Gil, Stanisław Handzlik,Władysław Zborowski,
Próba podjęcia skoordynowanego strajku nie powiodła się.

23 - 26 sierpnia.

Liczne protesty, przestoje wiece, na poszczególnych wydziałach KM HiL. Strajk solidarnościowy w Walcowni Blach Karoseryjnych KM HiL pod przywództwem Macieja Macha.

25 sierpnia.

Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka w Mistrzejowicach.

31 sierpnia.

Rocznica porozumień Sierpniowych. Uroczystości na Szklanych Domach.

5 września.

Odwołanie gotowości strajkowej. Komitet Organizacyjny przejmuje z powrotem rolę Komitetu Strajkowego.KO kieruje faktycznie Edward Nowak a w ścisłym kierownictwie znajdują się ponadto: Kazimierz Fugiel, Zbigniew Kowalik, Maciej Mach, Stanisław Zięba, Mieczysław Gil.

25 września.

Lech Wałęsa podejmuje decyzje o rozszerzeniu składu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” o przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego KM HiL.

Telewizja NTV Mistrzejowice:

Jaskowski Andrzej , Augustynek Piotr, Szumowski Maciej , Szumowski Wojciech

Wydawnictwa strajkowe:

Solidarność Hutników wyd. strajkowe: Jacek Drosio "Siusiek" , Una Gurawska - Mach , Jacek Hamela, Zdzisław Kuzar, Dariusz Leśniak, Andrzej Łaptaś, Janusz Markiewicz, Paweł Markiewicz, Jacek Mądry, Anna Mielniczuk, Jerzy Mielniczuk, Jacek Neuman, Sławomir Onyszko, Dariusz Piekło , Jacek Płaza, Józef Ratajczak, Jerzy Roś, Jerzy Rusek "Ostrożny", Barbara Smardz "Bajscyna", Dariusz Walusiak, Andrzej Zapałowski.

„Hutnika strajkowego” (9 numerów, pierwszy 27.04 w kolportażu 28.04, 5.05 o pacyfikacji oraz ostatni 6.05 kalendarium pacyfikacji); drukowano na Olszy (po wpadce u B. Zientarskiej) : głównie Leszek Jaranowski, Barbara Zientarska, Krzysztof Kornaś „Dziki” - drukowanie, Jacek Simsak w domu Anny Simsak, Wojciech Marchewczyk - Hutnik strajkowy

Informacja od P. Warischa: … Jeśli chodzi o wsparcie strajku to biuletyn strajkowy (skany i foto blach umieszczę na str facebooka) drukowali (Edward Zbigniew) Nowak z (Piotrem) Hlebowiczem w Zagórzanach w naszej podziemnej drukarni, ja (Piotr Warisch) z Markiem Biesiadą i Władkiem Głową drukowaliśmy plakacik na sicie ( w tym czasie robiliśmy też legitymacje Solidarności ). Marian Stachniuk całość koordynował, przekazywał wydruki dalej.

KPN – wsparcie strajku

KPN podczas strajku: Zygmunt Łenyk podał jako pierwszy komunikat o strajku w Hucie do RWE. Andrzej Izdebski podjął decyzje o wydaniu Oświadczenia KPN popierający strajk solidarnościowy Huty. Ryszard Bocian, Jacek Smagowicz, uczestniczyli a nawet byli liderami pochodów i manifestacji popierających hutników, jak np. 3.maja 1988 r.
Działacze KPN podczas strajku wydawali cały czas komunikaty i informacje strajkowe: W mieszkaniu użyczonym od Tomasza Hellnera, drukowali Maciej Gawlikowski i Jerzy Dobrowolski, częściowo Paweł Sabuda. Inni dostarczali papier, farby i inny potrzebny sprzęt: Dariusz Piekło, Przemek Markiewicz. Pomagała (nie pierwszy raz) mama Maćka p. Ewa Gawlikowska.