15 lat temu zmarł Tadeusz Piekarz, działacz Solidarności oraz pierwszy wojewoda krakowski

Tadeusz Piekarz, (ur. 27 X 1941 w Krakowie, zm. 1 III 2005 tamże; został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie).

Tadeusz Piekarz ukończył Technikum Budowlane w Krakowie, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (1967) oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych (1976). Od 1967 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Państwowych Zakładach Lotniczych w Krakowie (kierownik, od 1989 dyrektor naczelny).

W „Solidarności” od IX 1980; przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSP-PZL, od 15 IX 1980 członek MKS Regionu Małopolska. Od VII 1981 członek prezydium ZR Małopolska, uczestnik I KZD.
W V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Kielcach-Piaskach; 9 XI 1982 postawiony w stan oskarżenia za działalność związkową 13 XII 1981 – 13 V 1982 i aresztowany; 27 I 1983 postanowieniem Sądu Wojskowego Okręgu Warszawskiego warunkowo zwolniony. Od IX 1988 członek RKS Małopolska.

W 1990 z ramienia Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego został mianowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego wojewodą krakowskim (1990-1995).

Wyróżniony tytułem Krakowianin Roku (1995), Medalem św. Brata Alberta (1997), odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014)

Do 24 VIII 1989 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Planista.