25. rocznica śmierci Jerzego Żebrowskiego – członka Konfederacji Polski Niepodległej, internowanego

Jerzy Żebrowski (ur. 13. 12. 1937 w Krakowie , zm. 15.12.1995 r. tamże) od lata 1980 w KPN. 6-12 VIII 1981 uczestnik pierwszego powojennego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. VIII/IX 1981 organizator zakonspirowanych struktur KPN w Krakowie. W okresie IX 1982 – 1983 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN, utworzonego z inicjatywy Krzysztofa Gąsiorowskiego na spotkaniu VIII/IX 1982 (inni uczestnicy: Stanisław Palczewski, Marian Gut, Ryszard Bocian oraz ks. Stefan Mazgaj). 29 X – 6 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Autor pieczątek z wizerunkiem faszystowskiego orła trzymającego w szponach wieniec laurowy z napisem WRON, którymi członkowie grupy do zadań specjalnych KPN (szef grupy Tomasz Baranek, Wojciech Albański, Ewa Słowikowska, Piotr Sunycia Abdank, Leszek Kozioł) stemplowali zarządzenia władz oraz skrzynki pocztowe; rozprowadzali także ulotki z tym wizerunkiem. Kolporter pisma KPN „Niepodległość”. 18 V 1983 aresztowany po wpadce 4 V 1983 kilku członków grupy podczas rozlepiania ulotek (E. Słowikowska, L. Kozioł i P. Sunycia), oskarżony o udział w tajnym związku (śledztwem objęto ponadto: Annę Baranek, Ryszarda Bociana, W. Albińskiego i T. Baranka); 27 VII 1983 uwolniony; 31 VII 1983 Prokuratora Rejonowa Kraków Podgórze umorzyła postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21 VII 1983. Założyciel Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie. Prywatnie prowadził pracownię ortopedyczną.

Jerzy Żebrowski był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Konspiratorzy" dotyczącej członków i współpracowników KPN na terenie woj. krakowskiego w latach 1982-1990

Jerzy Żebrowski został pochowany na cm. Rakowice, kw. XCII, rz. 2 m.5.
Uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności