25. rocznica śmierci Józefa Głuszaka, więźnia Auschwitz, działacza Solidarności Chłopskiej z Koszyc Małych

Józef Głuszak s. Jana i Marii ( ur. 27 października 1913 w Koszycach Małych , zm. 23 listopada 1994 r., tamże) był z zawodu cieślą, mieszkańcem wioski Koszyce Małe k. Tarnowa.

Podczas II wojny światowej działał w Związku Walki Zbrojnej ps. „Skała”. Organizacja do której należał zajmowała się wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego” oraz wiadomościami z radia londyńskiego. Wraz z innymi został aresztowany 23 listopada 1940 i po brutalnych przesłuchaniach przez Gestapo został wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W listopadzie 1944 r. został wywieziony do Wrocławia-Lisa, tzw. komanda roboczego Groß-Rosen.
Po wojnie był świadkiem koronnym na procesie Rudolfa Hessa w Norymberdze, ponieważ przebywając w KL Auschwitz pracował w gospodarstwie ogrodniczym komendanta obozu Hessa.

Józef Głuszak, po wojnie zamieszkał w Dzierżoniowie i zajmował się pszczelarstwem, później wrócił w rodzinne strony. Obecną, murowaną szkołę podstawową wybudowano w latach 1957-1960 z inicjatywy Józefa Głuszaka. Jego staraniem miejscowe OSP otrzymało także 15-arową działkę oraz potrzebne pozwolenia na budowę remizy.

W okresie PRL był działaczem środowisk wiejskich. Od 1980 roku został działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych województwa tarnowskiego, był członkiem Rady Wojewódzkiej, z tego powodu był rozpracowywany przez SB. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 14 grudnia 1981 r. w areszcie śledczym w Rzeszowie, lecz po kilku dniach 21 grudnia zwolniony.
Po zwolnieniu z internowania dalej działał w Solidarności Wiejskiej, m.in. kolportował pismo „Podaj Dalej” wydawane przez grupę członków „Solidarności” współpracujących z Tarnowską Tymczasową Komisją Koordynacyjną „Solidarność” Robotników i Chłopów (II 1983 – 8 XI 1985). Józef Głuszak był kontrolowany operacyjnie przez SB w ramach SOR krypt. "Kłos" dotyczącej osób zaangażowanych w działalność w NSZZ RI "Solidarność" na terenie woj. Tarnowskiego.
W Koszycach Małych działał także inny znany działacz Solidarności Chłopskiej Alojzy Warchoł, w którego domu miała miejsce tzw. Koszycka wpadka w lutym 1984 r.

Józef Głuszak zmarł pod koniec listopada 1994 roku i został pochowany na cmentarzu w Koszycach Małych.
Został uhonorowany pośmiertnie Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014).

Cześć Jego pamięci
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

To wszystko co udało nam się zgromadzić nt. śp. Józefa Głuszaka. Jeśli ktoś ma dodatkowe informacje bardzo prosimy o uzupełnienie naszej wiedzy a także o kontakt z jego rodziną.

Załączamy także odnośnik na stronę Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, gdzie można znaleźć zeznania Józefa Głuszak jako świadka w procesie Komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hessa:

https://zapisyterroru.pl/dlibra/show-content…