30 lat temu w Tatrach zginął kolega Janusz Snop

Janusz Snop ur. 25 czerwca 1949 r., zm. 31 grudnia 1989 r. w Zakopanem. Kolega Janusz Snop był księgowym w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa ELTOR w Krakowie, na ul. Saskiej. Był członkiem NSZZ „Solidarność” w zakładzie od chwili powstania. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował w najbardziej tajnych sprawach z członkami zdelegalizowanej KRH NSZZ Solidarności , w szczególności ze Stanisławem Handzlikiem, Janem Ciesielskim, Edwardem Nowakiem m.in. przechowując tajne archiwum opozycji a później także z działaczem NZS UJ Grzegorzem Surdym.

Podczas wyborów czerwcowych 1989 r. zaangażowany we wspieranie kampanii wyborczej kandydata „Solidarności” do Sejmu - Edwarda Nowaka.

Zginął podczas wycieczki w Tatry w 31 grudnia 1988 roku

Janusz Snop jest pochowany na cmentarzu w Grębałowie (Pas. 1, płd. 3).

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Janusz Snop - został aresztowany i podpisał współpracę z SB. Już kilka dni potem przyznał się do tego i nigdy nie wyrządził nikomu żadnej szkody, wręcz przeciwnie, zajmował się dla nas najtajniejszymi sprawami.