35 lat temu zmarł kolega Witek Toś, jeden z najaktywniejszych młodych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, więzień polityczny, poeta.

Witold Toś(6.08.1957 – 7.08.1985 w Krakowie), ukończył Techniku Geologiczne w Krakowie (1976), był harcerzem, potem spędził dwa lata w zasadniczej służbie wojskowej w Sochaczewie(1977-1978). Po wyjściu z wojska pracował , jako laborant w Zakładach Przemysłu Nieograniczonego "Bonarka". Został aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność". Od początku powstania związku, brał udział w manifestacjach, akcjach plakatowania, kolportażu itp.

W 1981 r. wstąpił do KPN a już w grudniu znalazł się w składzie Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej (TTKAB), którym kierował Marian Gut a członkami byli: Wojciech Oberc, Ryszard Pyzik i Witold Toś. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, w 1982 Grupa, do której dołączył Ryszard Bocian uruchomiła własną poligrafię (białko), za co odpowiadał Marek Bik. W styczniu ukazały się pierwsze ulotki, w marcu - pierwszy numer "Niepodległości", a pierwszy zespół tego pisma tworzyli: Marek Bik, Stanisław Papież, Małgorzata Szeremeta, Witold Toś, Witold Tukałło. Zorganizowano sprawną sieć kolportażu (Agata Dziadowiec, Mirosław Dziewoński, Krzysztof Kwiatkowski). TTKAB utrzymywał kontakt z internowanym Zygmuntem Łenykiem.

28 czerwca 1982 r. SB aresztowała Marka Bika, Witolda Tosia i Stanisława Papieża. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 8.10.1982 r. skazał za przynależność do nielegalnej KPN i drukowanie oraz kolportaż nielegalnych ulotek W.Tosia oraz M.Bika na kary po 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych, trzeciego aresztowano zwolniono. W.Toś został ułaskawiony i wyszedł z więzienia w maju 1983 r. Warto dodać, że w 1982 r. W.Toś wziął ślub z Marią, a gdy był w więzieniu urodziła się córka Anna.

Po wyjściu z więzienia powrócił do działalności podziemnej, kontynuował wydawanie pisma „Niepodległość” w 1984 r.,aktywnie uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez KPN w Krakowie i innych formach działalności. 7 listopada 1984 r. przystąpił do Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowiek „Przeciw Przemocy” pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej w Krakowie a 4 kwietnia 1985 przystąpił do Niepodległościowej Grupy Polskich Socjalistów (NGPS).

Witek Toś był także młodym poetą. Napisał wiele wierszy, w tym także podczas pobytu w więzieniu, m.in. w Strzelinie, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Handzlikiem i Edwardem Nowakiem, którym poświecił nawet swoje utwory.

Witold Toś zmarł 7 sierpnia 1985 r., nazajutrz po tragicznym wypadku wypadnięcia z balkonu, miał zaledwie 28 lat.Został pochowany na cmentarzu Prądnik Czerwony kw. E XVI zach, m.10.

Został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” w 2015 r., a medal odebrała Jego córka Anna.

Stowarzyszenie Siec Solidarności