35. rocznica śmierci Emili Dadał-Afenda, działaczki niepodległościowej i członka KPN, internowanej w stanie wojennym.

Emilia Dadał-Afenda, ur. 20 III 1942 w Krakowie, zm. 18 I 1985 tamże, została pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (pas 85 zach m.4). Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geofizyki (1967). Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Krakowie, gdzie nawiązała współpracę z Michałem Muzyczką z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO).

Od IX 1979 członek Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), od 23 V 1980 współodpowiedzialna za Sekretariat KPN Obszaru II; organizatorka spotkań w swoim mieszkaniu działaczy KPN oraz Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja (PM NiD powstało 29 XI 1979), współtwórczyni (z Zygmuntem Łenykiem) programu i deklaracji ideowej PM NiD; drukarz m.in. „Opinii Krakowskiej”, kolporterka wydawnictw niezależnych w Krakowie; 9 XII 1979 uczestniczka ogólnopolskiego spotkania działaczy ROPCiO w mieszkaniu Stanisława Tora w Krakowie; 1979-1981 współorganizatorka niezależnych uroczystości patriotycznych w Krakowie (m.in. z okazji święta 11 XI oraz kolejnych rocznic zbrodni katyńskiej); wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz., m.in. 13 IV 1980 w miejscu samospalenia Walentego Badylaka na Rynku Głównym w Krakowie podczas manifestacji zorganizowanej w 40 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 25 IV 1980 w związku z planowaną przez działaczy KPN i PMNiD kolejną manifestacją „katyńską”.

Od IX 1980 w „Solidarności”; od III 1981 współzałożycielka krakowskiego Komitetu Obrony Wiezionych za Przekonania (KOWzP); 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska; 29 XI 1981 współorganizatorka Dnia Wolności i Praw Człowieka w Krakowie.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie w Gołdapi i Darłówku, zwolniona 23 VII 1982.

Od 20 XII 1979 i 1983-1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR/KE krypt. Dama.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności