Julian Baczyński (ur. 29.01.1943 r. w Krakowie, zm. 22.09.2014 r. tamże), był inżynierem mechanikiem,absolwentem Politechniki Krakowskiej. Pracował w Akademii Medycznej i Państwowym Szpitalu Klinicznym gdzie zajmował się aparaturą i sprzętem medycznym. Później był na emeryturze.Był żonaty (Bożena), miał dwie córki.

Julian Baczyński był w „Solidarności” od początku jej powstania. Podczas pierwszych wyborów wybrany został do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AM i PSK, gdzie został wiceprzewodniczącym.

Po wybuchu stanu wojennego zaangażował się w działalność tajnych struktur, prowadzonych pod kierownictwem dr. Janusza Kutyby. Uczestniczył m.in. w akcji „Tablica” poświęconej ofiarom stanu wojennego wmurowywanej i niszczonej przez SB , znajdującej się na dziedzińcu kościoła oo. Jezuitów w Krakowie już od 1982 roku.

Po 1989 r. był m.in. asystentem społecznym pos. Edwarda Nowaka (zajmował się m.in. nadzorowaniem zakończenia budowy szpitala „B” w Nowej Hucie; dzisiaj szpital im. L. Rydygiera).

Julian Baczyński był członkiem założycielem Stowarzyszenia Sieć Solidarności i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność”, niestety nie zdołał go odebrać, bo już był w szpitalu. Byliśmy z Nim do ostatniej chwili. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie kw. XVIII rz. 10 m. 12.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności