Śp. Anna Duda była człowiekiem solidarności w najpiękniejszym tego słowa rozumieniu.

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy 24 stycznia 2019 r. śp. Annę Duda (ur. 29.10.1933 r. w Brzeszczach, zm. 20.01.2019 r. w Krakowie).

Haneczka, bo tak o niej wszyscy mówiliśmy, nie była członkiem Solidarności ani żadnej organizacji opozycyjnej a jednak była człowiekiem Solidarności w najgłębszym tego słowa rozumieniu. Jej dom był przystanią dla wielkiej rzeszy ludzi Solidarności w Nowej Hucie. Tam odbywało się bardzo wiele spotkań konspiracyjnych, bywali najwybitniejsi ludzie Solidarności z kraju i oczywiście z Krakowa, niejedna osoba otrzymała pomoc dzięki Haneczce, niektórzy do dzisiaj nie wiedzą skąd ona płynęła. U niej był punkt kontaktowy, tam zostawiało się informacje, przygotowywało pisma i odezwy, stamtąd kolportowało bibułę, i do niej uciekało, podczas zomowskich pościgów w czasie nowohuckich manifestacji. Gdy wyszliśmy 16 grudnia 1981 roku, po rozbitym strajku w Hucie im. Lenina, tam kierowaliśmy swoje pierwsze kroki, i stamtąd wychodziliśmy aby się ukrywać, tworzyć pierwsze struktury konspiracyjne. To od Niej otrzymywaliśmy często paczki w więzieniach czy zwyczajnie jedzenie albo ubiory w tamtych ciężkich czasach, opiekę nad dziećmi. Nade wszystko u pani Haneczki zawsze można było zjeść zupę, pogadać, doradzić się, znaleźć przyjazny ciepły kąt, chwilę wytchnienia. Tyle pomocy otrzymaliśmy od tej drobnej kobiety, podczas, gdy sama niewiele miała, bowiem od 20 lat samotnie wychowywała dwójkę dzieci (Mietka i Grażynkę), ciężko pracując.

Gdy umiera, odchodzi, taka osoba jak Haneczka, od której otrzymaliśmy tyle wsparcia, bezinteresownej pomocy, tyle przyjaźni, solidarności, rozumiemy jak wiele ubywa także nas samych – mówił podczas pożegnania Edward E. Nowak w bardzo osobistym tonie ale także w imieniu środowiska Solidarności. W ostatniej drodze poza rodziną, najbliższymi, sąsiadami, znajomymi, brali udział przywódcy Solidarności z Nowej Huty Mieczysław Gil – przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników z lat 80-tych, Maciej Mach – lider konspiracyjnych struktur tzw. TKRH, Grzegorz Surdy – wybitny działacz studencki i Ruchu Wolność i Pokój, zaś Jan Ciesielski i Stanisław Handzlik, działacze tajnych struktur Małopolskich, zapewne byli z nami duchem, bo sami nie mogli wziąć udziału w pogrzebie, z powodów zdrowotnych. 

Anna Duda została uhonorowana pięknymi Medalami od ludzi Solidarności: Medalem „Niezłomnym w Słowie” w 2011 roku oraz jednym z pierwszych Medali „Dziękujmy za wolność” w 2014 roku.

Solidarność to także Pamięć.
Żegnaj Haneczko, będziemy wciąż do Ciebie przychodzić...

śp. Anna Duda spoczęła na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, na części przy ul. Prandoty, w kwaterze XCIII, rząd 11, m. 28.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności