Pierwsza rocznica śmierci Ireneusza Serwana – człowieka Solidarności oraz AGH

Ireneusz Serwan (ur. 6 X 1925 w Wieluniu, zm. 1 IV 2019 w Krakowie), był absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek finanse i rachunkowość (1952).

W czasie II wojny światowej (w l.1940-1945) był robotnikiem przymusowym niemieckiego przedsiębiorstwa w Wieluniu. Po wojnie pracował w Biurze Organizacji Rachunkowości w Krakowie(1950-19), a następnie był asystentem, wreszcie wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1952-1968), po czym przeniósł się do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie był wykładowcą do 1986. Autor podręczników i skryptów akademickich.

Od pierwszych chwil był jednym z założycieli Solidarności w AGH, członkiem a potem wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej.
Gdy wprowadzono stan wojenny w Polsce, Ireneusz Serwan stanął na czele komitetu Strajkowego (14-16 XII 1981). W nocy 15/16 XII 1981 został zatrzymany na terenie AGH podczas pacyfikacji strajku przez ZOMO, od 16 XII 1981 przetrzymywany w KW MO w Krakowie na ul. Mogilskiej a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa. Został zwolniony 3 III 1982 r. 

Po wyjściu od VI 1982 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej TKZ „Solidarność” w AGH, prowadził księgowość, przechowywał pieniądze. W latach 1985-1988 współorganizował Krakowską Wspólnotę Akademicką przy parafii oo. Misjonarzy w Krakowie. Od 1986 był na emeryturze. Zaangażował się w tworzenie Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Mistrzejowicach (1986-1988). W 1988 był członkiem grupy inicjatywnej, a następnie Komitetu Założycielskiego i Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w AGH. W późniejszych latach był członkiem KZ, delegatem na WZD Regionu Małopolska, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

W 1989 był członkiem Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a ściślej członkiem komisji finansowej, księgowym oraz członkiem Krakowskiego KO.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990) oraz uhonorowany medalem „Dziękujemy za wolność” (2015).

Ireneusz Serwan był wielkim, skromnym człowiekiem Solidarności.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Zdjęcie:
Spotkanie wigilijne u oo. Karmelitów na Piasku w 1983 roku.