Jerzy Sychut (ur. 06.08.1948 w Poznaniu, zm. 21.11.2017 r. w Sztokholmie), działacz opozycji przedsierpniowej, więzień polityczny, aktywny emigrant, członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Jerzy Sychut był uczestnikiem demonstracji studenckiej w Lublinie w marcu 1968 r.. Od 1977 współpracownik KSS KOR, uczestnik ROPCiO, działacz Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Młodej Polski, Konfederacji Polski Niepodległej.
Jerzy był współautorem politycznych postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (w Stoczni Warskiego w Szczecinie).

W grudniu 1980 roku został aresztowany za „próbę obalenia siłą ustroju socjalistycznego”, zwolniony w maju 1981 m.in. w wyniku protestów Solidarności i środowisk opozycyjnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, ukrywał się do połowy 1982 roku, po brawurowej ucieczce podczas próby zatrzymania; działacz nieformalnych struktur podziemnych „S”: kierował systemem konspiracji ABC, kolporter drukarz. Został zatrzymany 15 IX 1982 i internowany w Werzchowie.

W marcu 1983 wyjechał na emigrację do Szwecji, gdzie aktywnie wspierał działalność polskiej opozycji.

Jerzy Sychut był uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność”.