Pierwsza rocznica śmierci wybitnego mecenasa Mariana Sadowskiego

Mec. Marian Sadowski (ur. 31.12.1926, w Krakowie, zm. 23.07.2018 tamże; pochowany cm. Batowice kw. CCXXIII rz. płn. m.1), był wieloletnim adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej, osoba wielce zasłużoną dla sprawy samorządu adwokackiego, na różnych szczeblach, uhonorowany odznaką „Zasłużony dla adwokatury”. Mec. Sadowski poczynił wiele starań dla upamiętnienie mec. Stefana Kosińskiego, wybitnej postaci krakowskiej palestry. Był gorącym patriotą, jako młody człowiek został żołnierzem Armii Krajowej zgrupowania Żelbet.

Podczas stanu wojennego, mec. Marian Sadowski podjął się obrony więźniów politycznych, za co został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” w 2014 roku.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności