I. rocznica śmierci Tadeusza Szczypczyńskiego ze Zgniatacza

Tadeusz SZCZYPCZYŃSKI (14.03.1953 – 26.01.2018), był pracownikiem Walcowni Zgniatacz Huty im. Lenina w Krakowie. 

Podczas pierwszego strajku 20-22.08.1981 r. na Zgniataczu, był członkiem Komitetu Strajkowego a potem zaangażował się w tworzenie struktur Solidarności.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku 13-16.12.1981 r. a potem był aktywnym działaczem struktur podziemnych, członkiem Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej (SFPP), brał udział w pomocy dla osób i rodzin więzionych i represjonowanych. Został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.

Brał aktywny udział w strajku wiosennym 26.04 - 4/5.05.1988 r., a następnie w pracach Komitetu Organizacyjnego reaktywującej się Solidarności.

Sieć Solidarności uhonorowała kolegę Tadeusza, Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Z okazji obchodów XXV rocznicy Strajków 1988 roku, w Hucie im. Lenina, Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Tadeusza Szczypczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Śp. Tadeusz Szczypczyński spoczywa na cmentarzu w Grębałowie kw. X, rząd 5 m. 30.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności