Pierwsza rocznica śmierci Wandy Adamus, nauczycielki, patriotki, człowieka Solidarności.

Wanda Adamus (ur. 02.03.1940 w Krakowie, zm. 06.06.2018 r. tamże; pochowana na cmentarzu Batowickim kw. CLXIII rz. 10 m. 16)

Po powstaniu Solidarności w 1980 roku założycielka NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr. 117 w Krakowie przy ul. Kurczaba w Nowym Prokocimiu, gdzie została wybrana na przewodniczącą związku i była nią aż do sierpnia 1997 r., gdy przeszła na emeryturę. Nauczycielka matematyki w tejże szkole. Będąc działaczką związku brała udział w akcji wieszania krzyży w szkole. Na lekcjach matematyki często opowiadała o prawdziwej historii, o Katyniu o okupacji sowieckiej czy wydarzeniach na wybrzeżu. Brała udział w mszach za Ojczyznę w Mistrzejowicach i Bieżanowie, gdzie wspierała protest głodowy w 1985 roku. Kolportowała ulotki także w stanie wojennym . Była w stałym kontakcie z drukarzami pisma „zomorządność„ , któremu przekazała maszynę do pisania i inne potrzebne rzeczy do druku ulotek. Przekazany sprzęt został skonfiskowany przez SB podczas wpadki w mieszkaniu w którym były produkowane ulotki w Nowym Prokocimiu.
Wychowała wielu uczniów, którzy walczyli z komuną, sama też z nią walczyła.

Pani Wanda Adamus została uhonorowana Medalem „Dziękujemy za wolność” w 2016 roku, na wniosek swoich wychowanków, działaczy opozycji Ryszarda Musiała i Edwarda Banaśkiewicza. Zdjęcie z ceremonii wręczenia Medalu.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności