Nie żyje Jurek Zacharko człowiek Solidarności, internowany w stanie wojennym, samorządowiec, ostatnio wicestarosta Zakopanego.

Jerzy Zacharko (ur. 23.04.1951 Mszana Dolna; zm. 11.04.2021 r. w Zakopanem). Ukończył Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu (1970). W l. 1974-1992 dekorator w WSS „Społem” w Zakopanem.

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; we wrześniu 1980 r. współinicjator powstania (wraz z B. Łukowicz) i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Zakopanem; przewodniczący KZ „S”; członek-założyciel Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Zakopanem (od 31 października 1980 r.), koordynator działalności wraz z J. Lewcunem; delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „S” Pracowników Społem w Gdyni (listopad 1980 r.); wiceprzewodniczący (listopad 1980 r. - luty 1981 r.), p.o. przewodniczącego (od lutego 1981 r.) i przewodniczący (od października 1981 r.) Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Pracowników w „Społem”, zrzeszającej 450 tys. członków, której celem było m.in. przywrócenie idei spółdzielczości; członek zespołu ds. opracowania raportu „Warunki pracy handlu” dla sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz przewodniczący zespołu prowadzącego negocjacje z rządem; w marcu 1981 r. wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Strajkowego NSZZ „S” w Zakopanem. Delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie; przewodniczący sekcji interwencji Delegatury ZR Małopolska w Zakopanem.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ośrodkach odosobnienia w Załężu i w Kielcach-Piaskach; współzałożyciel (z K. Goławskim, S. Piechotą, W. Mojkiem i W. Kostrzewskim) Poczty Obozowej w Załężu; zwolniony 22 listopada 1982 r. Po wyjściu na wolność zaangażowany w działalność podziemną: członek tajnych struktur „S”, drukarz wydawnictw podziemnych, m.in. „Biuletynu Podhalańskiego” (1986-1989), kolporter oraz organizator akcji ulotkowych i plakatowych.

W 1989 r. zaangażowany w odbudowę NSZZ „S” w PSS „Społem”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego i następnie KZ „S” (1989-1992); zaangażowany w reaktywację Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Społem, której był przewodniczącym w l. 1989-1990. Od 4 maja 1989 r. wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Miejskiej; od 1989 r. przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S”; przewodniczący delegatury ZRM w Zakopanem (1990); delegat na WZD RM NSZZ „S” (1990-1992). W 1989 członek KO „S” w Zakopanem, od 19 września 1989 r. przewodniczący; aktywny uczestnik kampanii wyborczej i szef sztabu wyborczego KO „S” w wyborach parlamentarnych (1989) i samorządowych (1990); delegat na Krajowe Porozumienie KO „S” (1989-1990).

Radny Miasta Zakopane (1998-2002, 2010), wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane (1998-2002), wiceburmistrz Zakopanego (2002-2006), przewodniczący Rady Miasta Zakopane (2010-2014). Od 2014 wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego.

Współzałożyciel i członek Tatrzańskiego Klubu Kolekcjonerów (1976); prezes Fundacji Ochrony Tatr i Rozwoju Regionu w Zakopanem (od 1990 r.); od 1995 r. członek i w l. 1998- 2003) prezes Klubu im. W. Zamoyskiego; w l. 1998-2002 i od 2006 r. przewodniczący Rady Nadzorczej w PSS Społem. Zaangażowany w akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka, wspierał organizacje niepodległościowe, związki kombatanckie. Inicjator napisania dwóch książek o zakopiańskiej „Solidarności” „Drogi do Niepodległości” (redaktor, Zakopane 2005) oraz „Zakopiańska Solidarność” M. Korkucia i J. Szarka (Zakopane 2006). Współtwórca polskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Zakopiańska Wiosna Jazzowa”.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015)

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”