Odszedł prof. Józef Smaga – rusycysta, kulturoznawca, historyk Rosji, działacz Solidarności

Józef Smaga. (ur. 9 lutego 1937 w Stróży k. Myślenic, zm. 5 listopada 2019 w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Prądnik Czerwony kw. C-XXXI rz.zach m. 1. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1959), w 1967 doktorat, w 1980 habilitacja na UJ, od 1994 profesor. Rusycysta, kulturoznawca, historyk Rosji.

1980-2007 zatrudniony w WSP (od 1999 Akademia Pedagogiczna im. KEN) w Krakowie. W 1956 uczestnik demonstracji poparcia dla Powstania Węgierskiego. 1956-1959 w ZSP, członek Prezydium; 1963-1973 w PZPR, z którego został wydalony. W marcu 1968 uczestnik strajku studenckiego.

Od IX 1980 w „Solidarności”, organizator Komitetu Założycielskiego, następnie członek Prezydium Komisji Uczelnianej w WSP, mąż zaufania. W 1981 członek związkowego zespołu przygotowującego projekt ustawy o szkolnictwie wyższym.

W okresie drugiej poł. XII 1981 – 1987 członek konspiracyjnej Komisji Uczelnianej „S” w WSP. W I 1982 zatrzymany i przesłuchiwany. Od 1982 kolporter paryskiej „Kultury”, pism podziemnych „Myśli Nieinternowanych” i miesięcznika „Sygnał”, do 1987 redaktor, autor i tłumacz w „Myślach Nieinternowanych” i „Sygnale”; w 1983 uczestnik akcji samokształceniowych, koordynator i wykładowca w Krakowie.

4 VI 1989 mąż zaufania w jednej z Komisji Wyborczych w Krakowie. Przewodniczący Komisji Słowianoznawstwa Oddziału Krakowskiego PAN, następnie członek; wiceprzewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Do 2007 wykładowca Akademii Pedagogicznej. Od 2007 na emeryturze.

Autor książek: Narodziny i upadek imperium, Rosja w XX stuleciu, Dekadentyzm w Rosji, współautor leksykonu Kto jest kim w Rosji.

Laureat nagrody Polcul Foundation (1 VI 1990), Medal Akademii Pedagogicznej (2007).

Kol. Józef Smaga został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2016)

Stowarzyszenie Sieć Solidarności