Pożegnaliśmy dzisiaj, 16 czerwca br. śp. Jadwigę Samek na cmentarzu Prądnik Czerwony. Po mszy św. pogrzebowej kondukt udał się na rozległy cmentarz Batowicki, gdzie spoczywa tylu ludzi Solidarności. Liczna delegacja Sieci Solidarności złożyła wieniec z napisem „Dziękujemy za wolność” i zapaliliśmy także nasz znicz. Złożyliśmy także kondolencje w imieniu naszego solidarnościowego środowiska, dzieciom, dzisiaj już dorosłym osobom. W pogrzebie poza najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, wzięła udział także grupa młodych ludzi, którzy pomagali byłym opozycjonistom, m.in. śp. Jadwidze Samek w ramach akcji „OdmalujMY Polskę”.

Jadwiga Samek (ur. 14 września 1963 r. w Bochni, zm. 10 czerwca 2020 r. w Krakowie), jako młoda, 15 letnia dziewczyna zaczęła przebywać w kręgach opozycyjnych, zaangażowała się jej działalność, została członkiem Ruchu Młodej Polski. Między innymi składała kwiaty przy trumnie Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1979,  co stało się powodem szykan wobec niej, musiała uciekać przed grożącym jej domem poprawczym. Znalazła się w Warszawie, znowu w kręgach RMP, gdzie przebywała do 18 roku życia, a potem wróciła do Krakowa. Wybuchł stan wojenny. Uczestniczyła w małym sabotażu, kolportażu, manifestacjach. 3 maja 1982 r. została zatrzymana podczas manifestacji i ukarana grzywną. Działała także w kręgach "Solidarności Walczącej". Później z powodu założenia rodziny, wycofała się z czynnej działalności.

Za działalność opozycyjną została uhonorowana Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

Była członkiem Stowarzyszenia Sieć Solidarności, które także udzielało jej niezbędnego wsparcia.

Niech spoczywa w pokoju.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności