Ostatnia droga Marka Dyki, działacza Federacji Młodzieży Walczącej

Na cmentarzu w Grębałowie, w słoneczny piątek 30 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Marka Dyki, którym przewodniczył ks. Jarosław Wąsowicz – Duszpasterz FMW oraz proboszcz parafii MBCz na os. Szklane Domy w Nowej HucieO.Cist. Augustyn Spasowicz.

Ś.p. Marek Dyka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Specjalny list do rodziny zmarłego skierował premier Mateusz Morawiecki, który odczytał min. Andrzej Adamczyk. W doskonale zorganizowanych uroczystościach pogrzebowych obok najbliższych zony z dziećmi, braci z rodzinami, wzięła udział bardzo liczna grupa działaczy opozycyjnych młodszego pokolenia, głównie z Federacji Młodzieży Walczącej, wraz ze swoim sztandarem, w tym dwaj czołowi liderzy FMW z lat ’80 ub.w. Robert Kubicz i Piotr Fugiel, który wygłosił mowę, (niestety nie było jej słychać) oraz Rafał Abratański, zaś w imieniu rodziny mówił brat zmarłego Zbigniew. Nad grobem powiewały ogromne flagi polskie, były pożegnalne banery z wizerunkiem zmarłego kolegi, zapalano także race. W imieniu Sieci Solidarności znicz „Dziękujemy za wolność” zapalił Edward E. Nowak.

***

Marek Dyka (ur. 7 maja 1972 r., zm. 14 kwietnia 2021 r.), od najmłodszych lata zaangażował się w działalność opozycyjną, najprawdopodobniej wskutek atmosfery jaka panowała w tamtych latach w Nowej Hucie – bastionie Solidarności, brał udział w demonstracjach. W roku 1987 wstąpił do FMW tworząc strukturę w Zasadniczej szkole zawodowej HiL, której był uczniem. W początkowym okresie był twórcą i redaktorem pisma szkolnego FMW " HiL -street", a w późniejszym okresie pisma FMW "Prawy Tor", pisał do innych krakowskich pism FMW "Nasze Sprawy" i "ABC Młodych" zostając również w późniejszym czasie jednym z redaktorów tego pisma.

Zajmował się kolportażem prasy niezależnej i uczestniczył w akcjach grup wykonawczych. Od roku 1988 drukował również plakaty i ulotki. Pod koniec 1988 r. współtworzył Międzyszkolną Radę Wykonawczą FMW , która skupiała przedstawicieli szkół średnich z terenu Nowej Huty. W połowie 1989 r. został członkiem Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW, a w późniejszym okresie Krajowej Rady Koordynacyjnej.

Był czynnym uczestnikiem manifestacji i uroczystości rocznicowych organizowanych m.in. przez FMW. Brał udział w okupacji KW PZPR i ZSMP w Krakowie, oraz w demonstracjach, które doprowadziły do usunięcia pomnika Lenina w Nowej Hucie.

W latach 90 włączył się w tworzenie struktur Partii Wolności Kornela Morawieckiego, potem Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, oraz był współzałożycielem stowarzyszenia "Młoda Prawica" i organizatorem zlotów Młodzieży Prawicowej. Marek Dyka studiował na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uhonorowany Medalem „Niezłomnym w Słowie” oraz Krzyżem FMW.

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”