Pożegnaliśmy prof. Mirosława Handke, uczonego, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (1993-1998) i ministra edukacji (1997-2000), przewodniczącego Solidarności uczelni (1981). Mirosław Handke zmarł w wieku 75 lat.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w Kolegiacie św. Anny w Krakowie, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Wśród koncelebransów był także ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Jana Pawła II. Żegnał Mirosława Handkego prof. Jerzy Lis, obecny rektor AGH, jako wybitną postać o bardzo mocnej osobowości, konserwatywnych, katolickich i patriotycznych poglądach. Zmarłego pożegnał także osobiście premier Jerzy Buzek przypominając Go jako "człowieka pierwszej »Solidarności«, która w latach 80. zbudowała nowy portret Polaków: przyjaznych dla siebie, współdziałających, gotowych stawać jeden za drugiego, czujących bliskość pomimo różnych poglądów i nietolerujących kłamstwa w życiu publicznym.

W kondukcie pogrzebowym , któremu przewodził kard. Stanisław Dziwisz, na cmentarzu Rakowickim obok rodziny i najbliższych wraz ze sztandarem szła, bardzo liczna grupa naukowców i studentów Akademii Górniczo Hutniczej. Wraz z Jerzym Buzkiem, szli wicepremier Janusz Steinhoff, ministrowie Kazimierz Barczyk, Teresa Kamińska i Edward E. Nowak, który złożył rodzinie kondolencje w imieniu Sieci Solidarności. Przemawiał wiceminister edukacji pracujący z ministrem Handke, Jerzy Jedliński dziekan wydziału AGH, z którym przez lata był związany zmarły profesor.

Prof. Handke został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył tam kard. Stanisław Dziwisz.

Mirosław Handke (ur. 19 marca 1946 w Lesznie, zm. 22 kwietnia 2021). Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1969) , po których rozpoczął pracę na Akademii Górniczo-Hutniczej; obronił doktorat na AGH (1974) a następnie habilitacje (1985). Od 1988 do 1991 kierował Zakładem Chemii Krzemianów AGH, który sam zorganizował. W latach 1990–1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej. Został profesorem nadzwyczajnym (1992), a w 1993 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. W okresie 1991- 2012 kilkakrotnie kierował zakładem w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych.

W latach 1993–1997 Mirosław Handke pełnił funkcję rektora AGH. W 1986 zasiadł w Komisji Nauk Ceramicznych Polskiej Akademii Nauk, a w 1994 w Komisji Chemii PAN. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w latach 1993–1997.

Był autorem podręczników akademickich, pięciu książek i ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny chemii krzemianów i spektroskopii. Był członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem czasopism wielu oraz krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

W 1981 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Od 31 października 1997 do 20 lipca 2000 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność pełnił funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Był autorem reformy systemu oświaty z 1999, która zastąpiła obowiązującą od 1968 r.

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2011 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 prezydent Andrzej Duda nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także tytuł honorowego obywatela Jarosławia (1999).