Pożegnaliśmy Zdzisława Wagnera, członka KRH, działacza sportowego i obywatelskiego

Na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie żegnaliśmy 7 listopada br. kolegę Zdzisława Wagnera. Pomimo zagrożenia pandemicznego w ostatniej drodze towarzyszyło Mu nadspodziewanie liczne grono ludzi, najbliżsi - żona i córka , siostra,znajomi, sąsiedzi, ludzie z Solidarności oraz koleżanki i koledzy z Komitetu Obrony Demokracji, ludzie środowiska sportowego z którym był związany przez lata.

W imieniu środowiska solidarnościowego a szczególnie Stowarzyszenia Sieć Solidarności Edward E. Nowak przypomniał o dokonaniach Zdzisława podczas pierwszej Solidarności, jego wkład w powstanie, budowę związku i jego programu, pierwsze demokratyczne wybory, wreszcie udział w strajku grudniowym 1981 r, ale także jego ostatnie działania w obronie demokracji i godności człowieka które swoje źródło mają w ideałach i wartościach Solidarności. Zakończył słowami „Dziękujemy za wolność”. Złożono kwiaty, Adam Kramarczyk zapalił znicz z tym samym przesłaniem. Nasz kolega Zdzisław spoczął na wsze czasy w kwaterze CCCXXX, na krańcach cmentarza Batowickiego.

Spoczywaj w pokoju Kolego z Solidarności

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

***

Zdzisław Wagner urodził się 16 października 1948 r. w Kamienicy Polskiej k. Częstochowy. Był absolwentem Średniego Studium Zawodowego w Krakowie, mechanikiem. Początkowo pracował w Kopalni Rudy Żelaza Osiny (1964-1974), potem odbywał służbę wojskową, a od 1974 r. pracował na wydziale Wielkie Piece Huty im. Lenina, do 1983 r. Potem prowadził własną działalność gospodarczą.

We wrześniu 1980 r. przystąpił do „Solidarności”, tworzył struktury na swoim wydziale, był przewodniczącym komitetu założycielskiego. Został członkiem Prezydium Komisji Robotniczej Hutników (KRH). W zespole z Mirosławem Dzielskim, Stefanem Jurczakiem i Marianem Kanią tworzyli program społeczno-gospodarczy KRH, oparty m.in. na idei ruchu spółdzielczego. W KRH angażował się także w działalność socjalno-bytowa oraz sportowo-rekreacyjną, był m.in. przedstawicielem KRH w KS „Hutnik”.

W 1981 r. brał udział w pracach Regionalnej Komisji Wyborczej przygotowującej wybory małopolskich władz NSZZ „Solidarność”., delegatem na I WZD w Tarnowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym w Hucie im. Lenina w dn. 13-16 grudnia 1981 r. Po rozbiciu strajku wyprowadzał grupę studentów z huty, potem krótko ukrywał się. W kolejnych latach brał udział w manifestacjach, zaangażował się w kolportaż prasy podziemnej, zbieranie informacji dla niezależnej prasy, pomoc dla represjonowanego kolegi. Był zatrzymywany, karany grzywnami, przesłuchiwany przez SB namawiany do współpracy.

W roku 1983 został zwolniony z pracy w HiL. Znalazł pracę w prywatnej firmie, wyjechał do pracy zagranicę (do 1989r.)

Po powrocie zaangażował się w działalność sportową, szczególnie dla KS Grębałowianka, gdzie był prezesem klubu. Był także sędzią piłkarskim. W ostatnich latach bardzo zaangażowany w działalność obywatelską w Komitecie Obrony Demokracji.

Kolega Zdzisław Wagner od wielu lat zmagał się z ciężką chorobą, zmarł 27 października 2020 r.