Grono rodzinne i przyjacielskie pożegnało dzisiaj, w Podgórkach Tynieckich, Helenę Lazar, która zostanie pochowana, w grobie rodziców w Świętochłowicach, skąd pochodziła.
Helena Lazar (ur. 20 kwietnia 1943 r. w Świętochłowicach, zm. 11 czerwca 2019 r. w Krakowie)

Helena Lazar była z wykształcenia socjologiem. Pracowała jako dziennikarka w zespole Macieja Szumowskiego „Gazety Krakowskiej”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, została zweryfikowana negatywnie i została zwolniona z pracy w „Gazecie Krakowskiej”, a co więcej pozbawiona możliwości wykonywania zawodu.

We wrześniu 1982 roku była wśród sygnatariuszy "Apelu" 372 intelektualistów do Prymasa Polski i Marszałka Sejmu PRL w sprawie zwolnienia uwięzionych działaczy KSS KOR, za co została skreślona z listy członków PZPR, której była członkiem.

W latach 1983-1986 współpracowała z regionalnym pismem drugiego obiegu "Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki" , pisała także do „Hutnika”.

Była zaangażowana w działalność Centrum Prasowego „Solidarności” w Krakowie podczas wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 rok, m.in. wchodziła w skład redakcji „Głosu Wyborczego Solidarności” – gazety Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krakowie, której reaktorem naczelnym był Jerzy Surdykowski, a także była współredaktorem biuletynu wyborczego Karta'89.
W 1990 roku została zastępca naczelnego odnowionej "Gazety Krakowskiej". Potem, pracowała jeszcze w krakowskim ośrodku TVP.

Była wolontariuszem Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN. 
Ostatnich kilka lat sama zmagała się z ciężką chorobą.

Spoczywaj w Pokoju.
W imieniu Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" , pożegnał Helenę Lazar - Edward E. Nowak.