Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy dzisiaj, 27 maja br. kolegę Zbigniew Miksztala. Wspominaliśmy Go podczas uroczystości jako inżyniera do duszy humanisty, człowieka niezwykle aktywnego, otwartego i tolerancyjnego. Kolega Miksztal był członkiem założycielem Sieci Solidarności, ale po kilku latach właściwie wycofał się. Gdy go indagowałem o bardziej aktywna postawę, odpowiadał, że my zajmujemy się przeszłością a jego interesuje tylko przyszłość. Miał wtedy 88 lat.

W imieniu naszego Stowarzyszenia wraz z kol. Antonim Jasińskim złożyliśmy kwiaty oraz złożyliśmy kondolencje rodzinie. Zegnała Go także delegacja Miasta Krakowa.

Zbigniew MIKSZTAL (ur.12.10.1927 w Bolesławcu, zm. 21 maja 2020 r. w Krakowie), inżynier, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletni pracownik Biura Projektów Przemysłowych „Biprostal” , jeden z głównych projektantów Huty Katowice.
Zbigniew Miksztal był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Nowej Hucie, radnym pierwszej kadencji Rady m. Krakowa wybranej w 1990 r. , społecznik, członek Stowarzyszenia „Sieć Solidarności”,współtwórca Klubu Agora i koordynator Bractwa Mądrości Życiowej, a w ostatnich latach pomysłodawca i inicjator Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego.