Na salwatorskim cmentarzu żegnaliśmy dzisiaj kol. Wiesława Romanowskiego (ur. 18.08.1953 w Bolesławcu, zm. 16.05.2020 w Krakowie wskutek zarażenia koronawirusem), pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej w Wydziale Inżynierii MechanicznejRobotyki, a także działacza tamtejszej „Solidarności”.

Pożegnalną mszę św. sprawował kard. Stanisław Dziwisz (spokrewniony ze zmarłym) i licznie zebrani hierarchowie, księża i siostry zakonne. Mówił m.in. o ostatnich trudnych chwilach i okolicznościach śmierci, na przykład niemożności osobistego pożegnania z zarażonym koronawirusa Wiesławem. Pomimo rygorów związanych z pandemią, obecne było liczne grono krewnych, przyjaciół i znajomych. Zmarłego żegnał przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej gdzie inż. Wiesław Romanowski przepracował 40 lat. W imieniu rodzina mowę pożegnalną powiedziała siostra Halina.

- Wśród żegnających są cisi bohaterowie okresu stanu wojennego, współpracujący w konspiracji w Biuletynie Małopolskiej Solidarności, mówił w imieniu Ludzi Solidarności – Edward E. Nowak. Dodał, że odeszli już Danuta Abrahamowicz, Roman Laskowski, Bogdan Niewczas, Stefan Patyk, Zofia Sudelska. Teraz dołącza do nich Wiesław Romanowski.

Trumnę naszego kolegi okryła flaga Medalu „Dziękujemy za wolność”. Wartę pełnili przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiej Solidarności. W imieniu Sieci Solidarności wieniec złożył kol. Leszek Dulba, współpracownik i szef Biuletynu. Matce przekazaliśmy Plakietę Nagrobną Medalu.

Kolego - Dziękujemy za wolność

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”

„Biuletyn Małopolski” to było jedno z najważniejszych podziemnych czasopism, wydawanych po wprowadzeniu stanu wojennego. Twórcami i redaktorami pisma byli: Jerzy Zdrada oraz Danuta Abrahamowicz (zm. 27.03.1995) i Roman Laskowski (zm. 21.06.2014). Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1982 r.  Druk „Biuletynu” organizowali pracownicy naukowi AGH Bogdan Niewczas (zm. 9.11.2015) oraz Leszek Dulba, w miejscowości Swojczany w domu Zofii (zm.31.01.2018) i Mieczysława Sudelskich. Wiesław Romanowski podczas stanu wojennego działał w zespole Biuletynu był łącznikiem pomiędzy kierującym zespołem drukarni J. L. Dulbą a wykonującymi pracę: drukarzami, kolporterami, zespołami technicznymi i innymi komórkami struktur drukarni. Dzięki jego pracy zostało stworzone skuteczne zabezpieczenie pomiędzy redakcją a miejscami wykonywania prac drukarskich. Pracę tą wykonywał przez cały czas działania drukarni tj. od 1983 roku do 1988 roku. Miejsce tajnej drukarni uczciliśmy „Pomnikiem Bibuły” autorstwa Jacka M. Stokłosy , na którym wyryto nazwiska osób tworzących „Biuletyn Małopolski”.