Wspominamy zmarłego rok temu kolegę Tadeusza Legutko

Tadeusz Legutko (ur. 24.02.1955, zm. 31.12.2018 w Krakowie). Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie w 1976 r.. W latach 1976- 1978 był pracownikiem Polfy Kraków, a następnie w maju 1978 roku rozpoczął pracę z w Hucie im. Lenina w Zakładzie Materiałów Ogniotrwałych (ZMO), gdzie pracował do października 1988 roku, po czym pracował w spółce „Dekar Południe”. Od 1993 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą, prowadząc prace usług remontowo-budowlanych.

Do „Solidarności” należał od grudnia 1980 roku. W marcu 1980 roku był delegatem Zakładu Materiałów Ogniotrwałych na Konferencję Wyborczą NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina, podczas której wybrano demokratyczne władze Związku. Uczestniczył w strajku grudniowym, po wprowadzeniu stanu wojennego 13- 15/16 grudnia 1981 roku. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, organizował między innymi struktury Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej (SFPP) w swoim zakładzie, pozyskiwał członków, zbierał składki, wypłacał świadczenia związkowe. Uczestniczył także w działalności Duszpasterstwa Hutników, gdzie angażował się w organizowanie akcji mikołajowych dla dzieci hutników oraz pomoc charytatywną dla potrzebujących. Od 1983 roku był członkiem Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Po 1989 roku, był organizatorem struktur „Solidarności” w spółce „Dekar” gdzie wówczas pracował i jej pierwszym przewodniczącym.

Kolega Tadeusz Legutko był członkiem Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014) za swoją działalność konspiracyjną na rzecz wolnej Polski. 

Kolega Tadeusz Legutko, przez wiele lat był ciężko chory i w końcu choroba go zmogła. Spoczął na cmentarzu na Prądniku Czerwonym kw. A2 rz. 4 m. 2.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności