śp. Stanisław Karol Wersocki (ur. 15.03.1960 , zm. 4.02.1986 r.), jest pochowany na cm. w Grębałowie kw. LII, rz. 4, m.7.

Był szefem Komisji Kultury NZS-u (1980-81). Brał udział w demonstracjach, w kolportażu prasy niezależnej, w strukturach podziemnych. Staszek pisywał wiersze i artykuły do prasy niezależnej używając też niekiedy pseudonimu Karol Wirłowicz. Karol to drugie imię Staszka, zaś pseudonim Wirłowicz wziął się od miejscowości Wirłowicze (dzisiejsza Białoruś, dawniej Kresy Wschodnie II RP), w której urodził się jego ojciec.

Kilka zdjęć Staszka, wspomnienia o Nim oraz niektóre materiały związane z Jego działalnością w strukturach NZS "Solidarność" są zamieszczone na Blogu poświęconym Jego Pamięci - założonym przez Przyjaciela Staszka z czasów studenckich, dr Bogdana Miłka, pod adresem: staszek-wersocki.blog.onet.pl