Jan DZIADOŃ (ur. 22 XII 1951 w Krakowie, zm. 24 X 2010 w Tatrach, pochowany na cmentarzu Rakowickim kw. XIB, rz.Wsch. m.12), absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (1973); doktor nauk o organizacji i zarządzaniu (1982). W l. 1974-2003 pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie (asystent, adiunkt, starszy wykładowca); od 1993 r. dyrektor Delegatury Najwyższej Izbie Kontroli w Krakowie.

W NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. w AE w Krakowie; doradca jawnych struktur „S”; jeden z organizatorów I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie.
Po 13 grudnia 1981 r. zaangażowany w działania konspiracyjne; w l. 1982- 1984 przesłuchiwany przez SB, która dokonała również przeszukania jego mieszkania; współzałożyciel „Zeszytów Związkowych” wydawanych w Krakowie w l. 1983-1987 (pismo RKS Małopolska o charakterze szkoleniowym). Pełnomocnik RKS Małopolska („Komisarz Wyborczy”) ds. kontroli frekwencji wyborczej w wyborach do Rad Narodowych w 1984 r. (we współpracy z T. Syryjczykiem i grupą statystyków z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierowanej przez H. Baranka) i do Sejmu PRL w 1985 r. (ogólnopolska akcja „3 x 5” koordynowana przez K. Bielińskiego). Od 1985 r. członek grupy doradczej TKK, ps. „Paweł Tar” (grupa „K”, kierowana od 1985 r. przez R. Kuszłeykę, ps. „Marcin Ken” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego); współpracownik i wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Dziadoń Jan Robotniczego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Krakowie - Mistrzejowicach; w 1986 r. z ramienia RKS Małopolska wyznaczony do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Programowej „Solidarność”, na której miała się odbyć dyskusja o ewentualności utworzenia KKW (akcja „GROBLA”, odwołana po aresztowaniu Z. Bujaka i innych członków RKW Mazowsze).W 1988 r. członek Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie członek KZ „S”; od 12 września 1988 r. rzecznik prasowy, a następnie sekretarz RKS Małopolska (do stycznia 1990 r.);

Członek-założyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (10 kwietnia 1989 r.); członek Małopolskiego i Krakowskiego KO „S” (do 1991 r.). Działalność związkowa: KZ NSZZ „S” AE w Krakowie: członek (1989-1991); ZRM: członek (1990- 1995), wiceprzewodniczący (1990-wrzesień 1992); w l. 1990-1993 członek rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ „S” Sp. z o.o. oraz Rady Fundacji Gospodarczej „S”; w dn. 11 maja 1992 r. powołany przez ZRM na kierownika zespołu naprawczego ds. „Tygodnika Małopolska”.

W l. 70 XX w. został jednym z „dzwonników Zygmunta”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

(na podstawie Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności Adama Gliksmana)