Andrzej Narecki (ur. 7 marca 1945 roku, zm. 15 kwietnia 2014 roku w Krakowie). Andrzej Narecki, był wieloletnim pracownikiem Huty T.Sendzimira (wcześniej HiL). Od pierwszych chwil był członkiem NSZZ „Solidarność”, przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Wydziale Wodnym Huty, był ponadto przedstawicielem Huty w Krajowej Sekcji Hutniczej. Był wieloletnim ławnikiem Okręgowego Sądu Pracy. Andrzej Narecki był Członkiem - Założycielem „Sieci Solidarności”.

Spoczywa na cmentarzu w Grębałowie kw. XXII rz.1, m 1.

Cześć Jego pamięci.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności