Barbara Niemiec (ur. 13 lipca 1943, zm. 8 stycznia 2014 r.), była doktorem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum w Krakowie, a także wieloletnią nauczycielką języka polskiego w krakowskich szkołach podstawowych.

Uczestniczyła w wydarzeniach marca 1968. W 1980 roku zaangażowała się w tworzenie, wraz z innymi struktur NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego była członkinią tajnych struktur solidarnościowych na Uniwersytecie i w Krakowie – wiceprzewodnicząca RKS (pseudonim „Marysia”), redaktorką niezależnych wydawnictw „Wolna Myśl” i „Kroniki Małopolskiej”, organizatorką kolportażu wydawnictw nielegalnych. Współpracowała ponadto z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym. W latach 1985-1989 była wykładowczynią Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krakowie – Mistrzejowicach.

Po 1989 roku, w ponownie legalnie działającej „Solidarności” pełniła wiele ważnych funkcji, w tym sekretarza i wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu Małopolska oraz wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej (1991-1992). W latach 1993-1995 była redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność Małopolska” a w latach 1995-2000 publicystką „Tygodnika Solidarność” oraz członkinią Rady programowej Polskiego Radia w Krakowie. Uczestniczyła też w pracach Społecznej Komisji Konstytucyjnej, a w latach 1991-1993 była sędzią Trybunału Stanu. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Komitetu Opieki na Miejscami Zbrodni Komunizmu, współzałożycielka małopolskiej grupy „Ujawnić prawdę”.

Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności” oraz Medalem „Dziękujemy za wolność”.
Barbara Niemiec jest pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kw. kw.XIX b, rz. 3 m.9.).