Jacek Skrobotowicz (ur. 18.04.1944 w Krakowie, zm. 22.04.2015 r. we Wrocławiu)

Był absolwentem Technikum Budowy Maszyn w Krakowie. Pracował w biurach projektów. Ostatnio w Bipronaft Kraków. Był pomocnikiem przy konserwacji zabytkowych kościołów.
Jacek Skrobotowicz był działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, w latach 1977-80 Komitetu Samopomocy Społecznej KOR, zajmował się działalnością kolportażową, uczestniczył w manifestacjach, m.in. 11 Listopada 1979 r. zorganizowanej przez KPN w Krakowie, gdy został aresztowany wraz z innymi. SB prowadziła przeciwko niemu SOR krypt. Filozof. Po powstaniu „Solidarności” włączył się we wsparcie jej działalności oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany (13.12.1981- 01.02.1982) w Załężu k. Rzeszowa, skąd został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Później angażował się w organizację mszy św. za Ojczyznę w kościele w Mistrzejowicach. Był wielokrotnie zatrzymywany i szykanowany.
Po 1989 roku włączył się w działalność PC i ROP.
W 2008 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uhonorowany także Medalem „Dziękujemy za wolność”, ale nie zdążyliśmy go wręczyć, co było zaplanowane 3 maja 2015 r.. Sieć Solidarności, której był członkiem udzielała mu wsparcia do ostatnich dni. Jacek był także poetą, malarzem. Pomimo bardzo złego stanu zdrowia wybrał się do Wrocławia, posłuchać jazzu…

Stowarzyszenie Sieć Solidarności