V. rocznica śmierci Janiny Kosiek ps. „Emilia”, Żołnierza Armii Krajowej i Solidarności

Irena Kosiek z domu Płodzień (ur. 20 marca 1921 w Jaśle, zm. 4 marca 2015 r. w Krakowie, pochowana na cmentarzu przy ul Zawiłej,kw. XXIX/41.

Porucznik inż. Janina Kosiek, ps. "Emilia", zaprzysiężona została w Jaśle na początku 1942 r. w ZWZ-AK jako łączniczka i kolporterka prasy konspiracyjnej placówki Jasło krypt. "Jaśmin", Obwodu AK Jasło - Okręg Kraków. Następnie otrzymywała zadania wywiadowcze m.in. rozpracowania obozu jenieckiego, zdobywania aktualnych planów gazociągu i ropociągu. Zdobywała blankiety Kennkart, ewidencję osób wywożonych na przymusowe roboty do Niemiec. Śledziła gestapowców, gromadziła leki i środki opatrunkowe dla placówki "Jaśmin". W czasie przygotowań do Akcji "Burza" gromadziła żywność dla oddziału partyzanckiego. Na skutek działań wojennych straciła zdrowie, była inwalidką wojenną.

W 1980 r. zaangażowała się w działalność w NSZZ "Solidarność", w jej domu mieściła się, aż do wsypy w 1987 r., zakonspirowana drukarnia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" gdzie drukowano "Hutnika" i inne tytuły prasy podziemnej. W tę działalność byli zaangażowani także syn Marek i córka Dorota.

Po 1989 r., aktywnie włączyła się do pracy w strukturach kombatanckich, była członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego ŚZŻAK. Była członkiem Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej.

Porucznik "Emilia" odznaczona została m.in. Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Patentem i Odznaką "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny". Sieć Solidarności uhonorowała Panią Janinę Kosiek j i jej dzieci Marka i Dorotę, Medalami „Dziękujemy za wolność”.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności