Roman Laskowski (ur. 17 lutego 1936 w Komarnie, zm. 21 czerwca 2014 w Krakowie) – językoznawca, slawista, polonista, działacz NSZZ "Solidarność", w tym struktur podziemnych związku. Kol. prof. Roman Laskowski jest pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1940 został razem z rodziną został wywieziony do Kazachstanu. Powrócił do Polski w 1946, zamieszkał w Kietrzu, tam w 1954 ukończył liceum ogólnokształcące.
Kariera naukowa

W 1959 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1960-1963 był pracownikiem Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, w latach 1963-1969 Zakładu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie. W 1967 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską. Od 1969 do 1973 był pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN i wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1973 został zatrudniony w nowo powstałym Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie i był z nim związany aż do śmierci, kolejno jako adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. W 1974 habilitował się w IBL PAN. Równocześnie był wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1973-1985. W 1985 wyjechał do Szwecji, gdzie od tegoż roku pracował jako profesor w Instytucie Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Göteborgu, pozostając jednak związanym z IJP PAN. W 2001 powrócił do Polski, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001-2007) i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2008-2012).

Był członkiem międzynarodowych komisji języków słowiańskich działających przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W 1986 został członkiem Królewskiego Towarzystwa Sztuki i Nauki w Göteborgu. Był członkiem Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności. Należał do Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zasiadał w Komitecie Słowianoznawstwa i Komitecie Językoznawstwa PAN. Był redaktorem naczelnym Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Był autorem prac dotyczących dialektologii, historii języka polskiego i encyklopedii języka polskiego.

Działalność opozycyjna
Roman Laskowski, od września 1980 należał do organizatorów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (NSZZ PNTiO). Po włączeniu tej organizacji do NSZZ "Solidarność" był zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej "Solidarności" Oddziału PAN w Krakowie (przewodniczącym komisji był Jerzy Zdrada) oraz wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" PAN. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego aktywnie włączył się w prace struktur podziemnych związku. Był jednym z założycieli i członkiem redakcji "Biuletynu Małopolskiego", który stał się organem prasowym Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Małopolska, a od jesieni 1983 Regionalnego Komitetu "Solidarność" Mazowsze. W czerwcu 1982 stworzył razem z Jerzym Zdradą zespół programowy RKW, kierował następnie tzw. Grupą Opinii i Analiz, był jednym z najbliższych doradców przewodniczącego RKW Władysława Hardka oraz tzw. łącznikiem merytorycznym RKW z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w tworzeniu programu TKK oraz spotkaniach rady Programowej TKK powstałej w 1985. W działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimem "Kamil".

W 1995 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w upowszechnianiu dorobku polskiej kultury i nauki" w Szwecji.
Uhonorowany jako jeden z pierwszych Medalem „Dziękujemy za wolność” w listopadzie 2014 r., niestety już po śmierci.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności