RYSZARD WCISŁO (ur. 08.04.1933 r., zm. 24.10.2015; pochowany na cmentarzu Rakowickim kw. Fc rz. 8, m4). Do harcerstwa należał od 1945 roku, i był związany ze środowiskiem drużyn lotniczych. W związku z pracą harcerską w latach 1973 i 1976 znalazł się w zasięgu prowadzonych przez SB spraw operacyjnego sprawdzenia „Skaut” i „Zawisza”. Był członkiem krakowskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego i komendantem największych przedsięwzięć organizowanych w latach 1980–1982 przez KIHAM – zlotu harcerstwa na krakowskich Błoniach i Pogotowia Zimowego Harcerek i Harcerzy. W latach 80-tych aktywnie uczestniczył w niejawnym Ruchu Harcerskim i krakowskim Duszpasterstwie Harcerek i Harcerzy, m.in. prowadził wykłady o harcerstwie dla kleryków, współorganizował zlot harcerski podczas uroczystości żołnierzy AK w Szczawie i spotkanie z Ojcem Świętym w Tarnowie. Jako instruktor harcerski brał udział ze swoimi drużynami w uroczystościach niepodległościowych i patriotycznych.

Uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2017)

Stowarzyszenie Sieć Solidarności